De påverkar företagen mest 2012: Plats 1-30

De påverkar företagen mest 2012: Plats 1-30

De 30 personer som toppar CSR i Praktiken lista över de 100 personer som påverkar företagen mest 2012 har fått höga poäng när vi bedömt deras formella påverkan (befogenhet att ta beslut för förändring och i vilken grad beslutet påverkar svenska företag), informella...