Tommy Borglund: Ersättningar är den nya CSR-frågan

Tommy Borglund: Ersättningar är den nya CSR-frågan

Det finns en fråga som skapar stora varumärkesskador varje år för svenska företag. Det är ersättningar till ledande befattningshavare. Så kallade bonusar. Av alla de många misstroendefrågor som företag har lyckat hantera över åren verkar denna vara den svåraste....
Att ta hand om befintlig personal är också CSR

Att ta hand om befintlig personal är också CSR

En rapport från Deloitte som kom ut 2004 är fortfarande högaktuell idag; i den analyseras bristerna i traditionella metoder för att rekrytera och behålla nyckelpersonal – och man förutspår konsekvenserna av detta i vad så då var framtiden – år 2008....