Välj en sida
1. Starta prenumeration.   |   2. Bekräfta prenumeration.   |   3. Provperioden startar

Få ett meddelande när CSR i Praktiken är tillbaka igen!

Ratos4-f 65331545
”CSR i Praktiken ger mig inspiration genom att lyfta exempel som inte ännu plockats upp av annan media. Jag uppskattar analyserna och att få nya vinklar på etablerade frågor.”
JENNY ASKFELT RUUD
Senior Investment and CR Manager
 krav_marke_farg Krav
”Artiklarna i CSR i Praktiken har en annan och mer spännande vinkling än många andra nyhetsbrev. Analyserna innehåller bra reflektioner som ibland omkullkastar gängse tankar och normer.”
ANITA FALKENEK
VD