Integritetspolicy

Här finner du komplett och uppdaterad information om behandlingen av personuppgifter inom United Pattern AB som ger ut analysbrevet CSR i Praktiken.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna. Notera att registreringen kan ske på någon av våra webbplatser eller via tjänster vi använder, exempelvis Twitter, Facebook och Google.

United Pattern håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos United Pattern. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av United Pattern för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att United Pattern ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

United Patterns kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter lämnas aldrig ut till samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Om cookies

United Pattern använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur våra digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.  United Patterns kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com

Kontakt

Kontakta kundtjänst på svar@csripraktiken.se Texten här och sättet vi behandlar personuppgifter kan utvecklas över tiden. Även om vi informerar om större ändringar, så rekommenderas regelbundna besök på denna sida för aktuell version.

Senast ändrad: 2017-03-20.