Välj en sida

I Skåne ägs och förvaltas de flesta av landstingets fastigheter av dotterbolaget Regionservice som de senaste sju åren satsat stort på att energieffektivisera många av byggnaderna. Förutom att man kunnat certifiera tre byggnader enligt Green Building-klassificeringen har man sparat sammanlagt över 18 miljoner kronor, pengar som använts för att förbättra vården.

För att finansiera de investeringar som gjorts har landstinget Region Skåne arbetat med så kallad Energy Performance Contracting vilket innebär att man samarbetat med en leverantör, i det här fallet Scheider Electric, som står för alla kostnader mot att de också får ta del av besparingarna som gjorts. Det gör att det också ligger i leverantörens intresse att försöka hjälpa landstinget att spara så mycket som möjligt. De 18 miljoner som sparats är alltså bara den del som Region Skåne fått – totalt ligger besparingarna på ännu mer.