Välj en sida

Hållbarhetskonsulterna på SustainAbility och undersökningsföretaget GlobeScan publicerade tidigare i veckan en rapport som ger en bild av hur världen ser på hållbarhet. Rapporten, kallad Down to business- Leading at Rio+20 and Beyond bygger på åsikterna från över 1 600 hållbarhetsexperter i 117 länder och svaren från över 25 000 vanliga personer i 22 länder.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Trots mycket prat har det hänt relativt lite när det gäller att skydda miljön och säkerställa ekonomisk utveckling de senaste två decennierna. Även om miljöfrågorna kommer att förbli viktiga är det sannolikt att allt mer av den globala hållbarhetsdebatten kommer att handla om att ge olika grupper i samhället likvärdiga förutsättningar.
  • Allt är politikernas fel. Hade det funnits politisk vilja hade hållbarhetsarbetet haft en mera central plats i samhället.
  • Alltför många väntar på att någon annan ska agera. I rapporten beskrivs vad man kallar ett ”ledarskapsvakum” där varken offentlig sektor eller näringslivet verkar vilja vara först utan förväntar sig att den andra ska ta första steget. Trots det är förväntningarna stora från allmänheten att båda grupper ska göra vad de kan.
  • Samarbeten över gränserna enda vägen framåt. Genom att näringslivet och offentlig sektor samarbetar mer och skapar olika partnerskap kring såväl mätsystem, uppföljning och riktlinjer kan förändring ske, och ske snabbt.
  • Vårt nuvarande ekonomiska system måste förändras i grunden för att vi ska kunna bli hållbarare i grunden. Allt fler inser att den typ av konsumtion vi har idag inte längre är hållbar.