Välj en sida

Både John Grishams deckarhjältar och Hollywoods manusförfattare är överens – försäkringsbolag är ett samhällets avskum som lurar kunderna och maximerar sin profit. Tyvärr verkar allmänheten hålla med. I den årliga, globala förtroendeundersökningen Edelman Trust Barometer hamnar försäkringsbranschen på en bottenplacering, en bra bit efter underhållningsbranschen, lobbyister och media. Det är givetvis djupt oroande och vi tror att det krävs en branschöverskridande kraftsamling för att bygga tillbaka förtroendet. Ett av verktygen för denna kraftsamling lanserades här i Rio de Janeiro idag och stavas FN:s principer för hållbar försäkring.

De senaste tjugo åren har världen blivit rikare och flera miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Samtidigt upplever vi stor miljöförstöring och klimatförändringar som orsakats av människan. Världens resurser förbrukas i en hastighet och omfattning som inte är hållbar. I dagsläget lever vi som om vi hade 1,5 jordklot. Om vi fortsätter i samma takt utan att göra nödvändiga förändringarna kommer vi att förbruka 2,3 jordklot år 2050.

Politiska beslut är viktiga, men inte tillräckliga. Vi, som förgäves väntat på en global överenskommelse om ett pris på Co2 i många år, kan konstatera att de politiska besluten sällan kommer tillräckligt snabbt och kraftfullt. Näringslivets bidrag är avgörande för att säkerställa en hållbar utveckling som tar hänsyn till naturens begränsningar, reducerar fattigdom, hanterar demografiska utmaningar och förbättrar hälsa och livskvalitet.

I mer än två år har vi i SPP/Storebrand, tillsammans med en grupp internationella försäkringsbolag, suttit i FN:s arbetsgrupp med uppdrag att ta fram principer som ska göra försäkringsbranschen mer hållbar. Resultatet är fyra grundläggande principer som ligger som en bottenplatta för alla produkter, tjänster och projekt som utvecklas och som ska lanseras på marknaden. Vi tror och hoppas att principerna kan blir de redskap för hållbarhet som vår bransch så väl behöver.

Skeptikern kan dock, med rätta, ifrågasätta om ytterligare ett ramverk, principer och skrivelser från FN verkligen han göra skillnad. Hållbarhetsdebatten präglas som bekant mycket av ord och kanske lite mindre av handling. Men – det räcker med att titta på den fenomenala utvecklingen för FN:s principer för hållbara investeringar som lanserades 2006 för att känna mer tillförsikt. Förvaltat kapital som följer dessa principer har mångdubblats flera gånger om och idag, efter ca 6 år, omfattar principerna mer än 30 000 mdr dollar – motsvarande 10 procent av världens förvaltade kapital. Och principerna för hållbara investeringar har gjort reell skillnad för väldigt många aktörer i finansbranschen, det är så gott som alla överens om idag.

Vi är helt övertygade om att försäkringsbolagen kan utveckla produkter som ger viktiga bidrag till en positiv samhällsutveckling. Produkterna kan inte lösa alla samhällsutmaningar inom miljö och sociala förhållanden, men kan göra en betydande skillnad. Försäkringsbranschen kan utifrån sin förståelse för risk, både hur den kan delas av många och inte minst hur den kan reduceras, utforma relevanta åtgärder.

När sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter integreras som självklarheter i produktutvecklingen i försäkringsbranschen tror vi att vi kommer kunna bidra till bättre hälsa, lägre sjukfrånvaro, mer hållbar livsstil och konsumtion, snabbare integration, stöd till utsatta grupper och ett stabilare samhälle där fler får förverkliga sina ambitioner. Utan att ha ett facit klart dristar vi ändå oss till att säga att vi tror att försäkringsprodukter kan bidra till just detta.

Konsumenterna ställer allt högre krav på att de produkter som de köper är hållbara och i framtiden tror vi att försäkringsbranschen kommer att visa att det faktiskt är möjligt att försäkra sig mot några av de utmaningar som finns i samhället. Vi tror och hoppas att FN:s principer för hållbar försäkring utgör startskottet för en utveckling där försäkringsbranschen som steg för steg förtjänar ett ökande förtroende. En bransch som inte på Hollywoodskt manér tjänar på samhället utan som kombinerar lönsamhet och utveckling med att faktiskt tjäna samhället. Det är hållbarhet.

Stina Billinger, Hållbarhetschef, SPP/Storebrand
Geir Holmgren, VD Storebrand Livförsäkring AS och medlem av FN:s arbetsgrupp för hållbar försäkring.