Välj en sida

En uppdaterad version av den här listan finns här.

Det finns många intressanta personer som twittrar om hållbarhet ur olika perspektiv men för att få koll på den bredare debatten inom ett ämne behöver man följa någon av de många hashtaggar som finns.

För oss i Sverige står valet mellan att följa internationella eller svenska hashtaggar inom olika ämnen. Fördelen med de svenska hashtaggarna är att de tenderar att vara smalare och mera användbara och skapade just för att hålla koll på en debatt i ett ämne. Särskilt amerikanska twittrare har en förmåga att sätta ett staket (#) framför nyckelorden i sina tweets utan att tänka på att ämnet både kan vara något annat än just det man skriver om och ha en specifik hastag för det ämnet. Ett exempel:

#PR vs. #Action: ”Cos. more likely to commit publicly to #ClimateChange action while funding contradictory activities” http://bit.ly/corpcsr

Såväl hashtaggen #pr som #action är hopplöst breda och klickar man på dem för att följa diskussionen kommer man sannolikt att drunkna i tweets som handlar om väldigt olika saker. Det hade varit bättre om twittraren i fråga hade struntat i att sätta staket framför PR och action och istället leta upp relevanta hashtags för att bidra till diskussionen i ämnet, exempelvis #greenliving. Då hade också sannolikheten för att fler läser just detta tweet ökar. Med andra ord: samma logik som man använder för att hitta relevanta tweets inom ett särskilt ämne kan också användas i syfte att få fler att läsa de egna tweetsen.

Notera att en del hashtaggs kommer och går medan andra förblir relevanta under en lång tid. En tumregel vi märkt: ju kortare hashtagg, ju större chans att den överlever länge. Det gör också att hashtaggs ibland överges för kortare versioner. Ett exempel är debatten om #Impactinvestment som numera sker under #impinv

Svenska hashtaggar att hålla koll på

Vi har valt ut hashtaggar där vi tycker att debatten oftast håller höjd och bredd.

 • #energi – Bred hashtagg om allt som har att göra med energi, från energieffektivisering till val av energislag. Se även #eneff
 • #eneff – Fokus på energieffektivitet i alla dess former
 • #etik -Här samlas tweets om etikfrågor. Etik heter dock även etik på flera språk vilket gör att du måste vara beredd på tweets även från utlandet.
 • #filantropi – Den tilldagande debatten om filantropi samlas under den här hashtaggen.
 • #klimat – Tweets som handlar om klimatförändringar taggas ofta med #klimat vilket gör det lättare att följa diskussionen än på den internationella arenan där det förekommer mängder med hashtaggs för samma ämne.
 • #mångfald – Numera funkar även hashtaggs med å, ä och ö vilket gör att man snabbt förstår vad de handlar om.
 • #sament – En ny hashtagg som samlar allt som har med samhällsentreprenörskap att göra. Tidigare användes hashtaggen #socent men eftersom det också är hashtaggen för den internationella debatten drunknade de svenska tweetsen lätt i mängden.
 • #swcsr – Tweets om i huvudsak företagens samhällsansvar.
 • #swgreen – Handlar om allt möjligt kopplat till miljövänlighet, från nya gröna produkter till miljörapporter

Internationella hashtaggar att hålla koll på

Som ett komplement till de svenska hashtaggarna har vi valt ut några vi regelbundet följer.

 • #activism – Tweets med fokus på social och politisk förändring hittas oftast med denna hashtagg.
 • #corpgov – Här förs debatten om hur företag egentligen styrs, tänk bonusar, uppförandekoder etc.
 • #diversity – Med mångfaldsfrågan i centrum.
 • #doe – Tweets som har att göra med US Department of Energy – en bra källa att hålla koll på de politiska debatten och de federala styrmedlen för förnyelsebar energi i USA.
 • #greenbiz – För att hålla koll på hur företag arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan (och ibland även jobbar med hållbarhet i stort) är detta en bra hashtagg att följa
 • #impinv – För dig som är intresserad av impact investment.
 • #ngo – Om saker kopplade till ideella organisationer och deras utmaningar.
 • #philantropy – En mycket aktiv kanal för allt som har med filantropi att göra.
 • #socent – Här samlas alla tweets som har med samhällsentreprenörskapa att göra. Eftersom ämnet är brett är också diskussionen det.
 • #sustainability – Den bredaste taggen för att hålla koll på allt inom hållbarhet, men tweetsen tenderar att ha fokus på företagsperspektivet. Notera att hashtaggen #csr i princip är oanvändbar eftersom CSR också står för customer service representative vilket betyder kundtjänstpersonal och att den här kanalen också innehåller en massa klagomål på kundtjänster runt om i världen.

Bild från Maryland Gov med CC-licens.

201611-banner-flodet