Välj en sida

I Almedalen samlas under en vecka en fantastisk cirkus av samhällets olika intressenter. Politikerna är de som började, men numera är de bara grädden på moset. I Almedalen finns bred närvaro såväl från civilsamhällets organisationer, företag och myndigheter.

För de allra flesta som är där handlar det ytterst om politisk påverkan. Att delta i dialog kring de samhällsfrågor som är väsentliga för den egna verksamheten eller de egna intressenterna, samt förstås, att förstärka det åsiktsperspektiv man själv representerar hos andra.

Sedan länge är alla riksdagspartier i Sverige förespråkare för hållbar utveckling. Det är inte så konstigt, om man är emot hållbar utveckling så blir perspektiven lite märkliga. Likaså är alla större företag, myndigheter och frivilligorganisationer förespråkare för hållbar utveckling. Alla är för, ingen är emot.

Likafullt är vi långt ifrån en hållbar utveckling i Sverige, likaväl som globalt. Eftersom alla är för, borde vi kunna göra mycket mera, såväl vad gäller miljöfrågor (vårt ekologiska fotavtryck är ju inte så smickrande som man skulle önska) och sociala perspektiv på allt från jämställdhet och mångfald till utanförskap. Vi vet också att för att påverka dessa frågor positivt behövs både små steg och större förändringar. Det gäller att inte tappa fokus på vilken sorts samhälle vi vill skapa långsiktigt, på vår enda planet.

Trots att alla är för hållbar utveckling och långsiktiga perspektiv, så upplever jag från tidigare år i Almedalen, att dessa perspektiv ofta går förlorade i kortsiktigt röstfiske. Det är inte generellt. Många företrädare lyfter hållbarhetsperspektiven också. Men vi skulle vilja se att dessa frågor genomsyrade allt, om det nu är en hållbar framtid vi är överens om att vi skall styra mot.

Därför kommer jag och några kollegor under devisen ”Respect the Future” i Almedalen i år att ägna oss åt att ranka hur duktiga olika evenemang är på att integrera perspektiv på hållbar utveckling i sina program. Vi kommer att delta i så mycket som möjligt och vi kommer att publicera en daglig topplista. Vill ni att vi skall delta i ert arrangemang? Skicka ett förslag/inbjudan. Vi kommenterar också gärna olika frågor ur ett hållbarhetsperspektiv.

Är ditt Almedalsseminarium hållbart? Bjud in oss om du vill komma med på topplistan!