Som man hör på vårt namn har vi på CSR i Praktiken en förkärlek för konkreta och praktiska exempel. Efter lite mer än fem år tycker vi oss ha märkt ett ökat intresse från våra läsare för forskning på området och har därför valt att satsa lite extra på det framöver.

I en ny artikelserie, kallad forskning i fokus, kommer vi att lyfta fram forskning som belyser olika delar av CSR-området genom att lyfta upp artiklar vi tycker är extra intressanta. Målet är att ge läsarna en kortare sammanfattning av forskningsslutsatserna och därefter länka till hela artikeln för att på så sätt också ge läsarna möjlighet till fördjupning.

Vi öppnar samtidigt upp för forskare som publicerat artiklar de senaste åren att höra av sig till oss (vår chefredaktör) i hopp om att deras forskning kan stå näst på tur.

Först ut är den svenske forskaren David Rönnegard som doktorerat inom CSR vid London School of Economics och som numera är verksam som Senior Research Fellow inom affärsetik på INSEAD utanför Paris. Klicka här för att läsa hans artikel.