Välj en sida

Idag finns det över 100 börsnoterade bolag som inte har en enda kvinna i sin ledningsgrupp.
– Målet med kampanjen är att visa på det absurda i att en fjärdedel av börsbolagen inte förstått poängen av att ha en blandad ledningsgrupp, berättar Rebecca Lucander, VD för Allbright. CSR i Praktiken når henne på väg till en pressträff där hon ska presentera resultatet av den genomgång av det praktiska jämställdshetsarbetet i börsbolagen som Allbright låtit göra.
– Med tanke på att en normalstor ledningsgrupp innehåller åtta personer har vi alltså hundra bolag där åttahundra män styr utan en enda kvinna närvarande! utbrister Lucander.

Genom att namnge de hundra bolagen har kampanjen tydliga drag av konsumentinformation. Annonsen syns bara utanför Handelshögskolan i Stockholm samt på den digitala jättetavla som hänger vid Stureplan, väl synlig för alla som stämt lunchträff vid svampen. Därmed ger den studenter och andra information om skillnaden mellan allt de hundra bolagen kommer säga om jämställdhetsmål på studentrekyteringsdagar och anställningsintervjuer, och vad de gör i praktiken.