På konferensen, som i år äger rum på Berns i Stockholm, kommer deltagarna att få möjlighet att följa ut en av de tio frågorna och diskutera hur de anser att företag borde medverka till att lösa dem. Detta sker kring runda bord där max tio deltagare per bord diskuterar en fråga på djupet. Vi har även bjudit in såväl företagsledare som samhällsentreprenörer att kort dela med sig av sina erfarenheter vid respektive bord, samt för att få de tio deltagarna runt respektive bord att börja tänka lösningsorienterat.

Här är de frågor som läsarna tyckte var viktigast, i fallande ordning.

 1. Arbetslöshet bland unga.
  Att inte få ett jobb efter studenten kan leda till ett liv utanför arbetsmarknaden. Genom att skapa lärlingsprogram kan företag både säkra sin egen talangförsörjning och ge ungdomar värdefull arbetslivserfarenhet vilket gör dem mer attraktiva i nästa jobbintervju.
 2. Diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden.
  Åtskilliga historier vittnar om att ett utländskt namn kan vara ett hinder för att bli anställd. Genom att förändra såväl rekryteringsrutiner som att aktivt premiera anställda som bidrar med nya perspektiv och nya språkkunskaper till organisationen kan mångfald förvandlas till den konkurrensfördel det borde vara på företag.
 3. Företag som inte styrs av värderingar.
  I en värld där de värderingar ett företag står för påverkar attraktionskraften hos såväl kunder som potentiella anställda måste ledarna på ett handfast sätt visa att man agerar i enlighet med värderingarna i den dagliga driften av företaget. Genom att förvalta sitt det egna kapital i enlighet med etiska principer eller låta anställda engagera sig som volontärer på arbetstid markerar företaget att värderingarna är levande.
 4. Korruption.
  Flera uppmärksammade fall de senaste åren har manifesterat att Sverige inte längre är i översta toppen på listan över de minst korrumperade länderna i Europa. Genom att införa whistleblower-system och skärpa internrevision kan företag upprätthålla den etik man säger sig eftersträva, både internt och i samhället.
 5. Löner som man inte kan leva på.
  Att ha en lön som understiger levnadslönerna i respektive land tvingar människor, familjer och barn att ta flera jobb för att kunna överleva. Genom att säkerställa att anställda och indirekt anställda har rimliga löner kan företag att försäkra sig om att den kunskap de anställda har inte lämnar så snart de blir erbjudna högre lön någon annanstans.
 6. Fattigdom.
  Det är sällan de fattiga själva som är orsaken till sin fattigdom, utan det är det system i vilket de befinner sig. Genom att skapa arbetstillfällen i områden där människor lever under fattigdomsgränsen kan företag bidra till att människor får möjlighet att förändra sin livssituation, samtidigt som företagen får hängiven arbetskraft.
 7. Brist på kvinnor på mellanchefspositioner.
  En orsak till att utvecklingen när det gäller att sätta samman företagsledningar och styrelser som har en jämnare könsfördelning går så sakta är att könsfördelningen är ojämn redan på mellanchefsnivå. Företag som säkerställer att man befordrar lika många kvinnor som män på mellanchefsnivå, och gör det möjligt för dem att tacka ja, säkerställer också att detta så småningom att speglar sig högre upp i företagsstrukturen.
 8. Bristande balans mellan familj och jobb.
  Det faktum att vi förväntas vara tillgängliga på ett helt annat sätt än för tjugo år sedan samtidigt som villkoren i stort förblivit desamma som 1991 har gjort att många upplever att det är svårt att hitta en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Företag som erbjuder flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och tjänster som underlättar livspusslandet har lättare att attrahera topparbetskraft utan att betala topplöner.
 9. Diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.
  Ju äldre man är, ju svårare är det att få ett nytt jobb. En förändrad syn hos företag på vikten av erfarenhet i jämförelse med enbart ny kunskap kan bidra till mer dynamisk arbetsmiljö och klokare beslut.
 10. Barn som nekas rätt till skolgång.
  Det utbredda barnarbete som var en realitet i Sverige för bara tre generationer sedan präglar fortfarande arbetsmarknaden i andra delar av världen. Företag som vill adressera problemet arbetar för att erbjuda möjligheter till att unga kan kombinerar arbetet med skolgång och säkerställer därmed att inte familjer på fattigdomsgränsen förlorar en del av sin inkomst.

För att reservera biljetter till Samhällskapitalistdagen och därmed försäkra dig om att få delta i diskussionerna, besök http://samkap2011.eventbrite.com   (Registreringen är stängd – konferensen genomfördes i september 2011.)

201611-banner-problem