Hållbarhet är ett hopplöst vidsträckt ämne. Det spänner ända från arbetsförhållanden långt bak i leverantörskedjan hos de som bryter mineraler till de som gör komponenter till det som ska bli delar i vad som ska bli en produkt vi säljer, till hur nöjda de anställda är i de butiker där våra produkter så småningom säljs. Det spänner från det att en produkt bara är en oväntad koppling av synapserna i hjärnan hos en av våra affärsutvecklare när det gäller materialval, till den inverkan på energiförbrukningen vår produkt har hos slutkonsumenten. Från hur vi behandlar de kvinnor som går i vårt traineeprogram, till den behandling andra inte får för att de har en funktionsnedsättning som kanske inte ens syns.

Sedan den här affärstidningen började sin rapportering om hur företag arbetar med hållbarhet för att öka sin lönsamhet för snart fem år sedan har vi hoppat från tuva till tuva, pekat på konkreta exempel och visat var pengarna finns. I takt med att våra läsares förtroende för oss växt har fler hört av sig med en önskan om att vi skulle stanna upp ibland och gräva ner oss i något hörn av det stora fält som är hållbarhet.

I de medier som går att skrynkla kallas detta för att göra temanummer. Vår ambition att från och med nu göra ett ”temanummer” varannan månad där vi under en veckas tid samlar ihop ett antal artiklar, bildspel eller poddradioprogram och gör något större av det. Vårt första temanummer handlar om förpackningar. Nästa gång kan det lika gärna bli Malmö, kvinnors arbetsförhållanden i leverantörskedjan, eller GRI-rapportering som blir tema.

Om du har några teman du önskade att vi tog upp är du som alltid varmt välkommen att skicka ett mejl till oss på redaktionen(a)maryland.cochranfirmcriminaldefense.com