När drygt 100 professionella finansmarknadsaktörer fick frågan vad de tycker är viktigt då de ska ta ett investeringsbeslut eller genomföra en bolagsanalys visade det sig att sociala medier och CSR-frågor var av underordnad betydelse. Det som däremot hamnade högst upp på listan bland förvaltarna och analytikerna var tillgängligheten till bolagsledningar, men även informationskvalitén spelar en stor roll, skriver CSR i Praktikens systertidning Veckans Affärer.

Mikael Zillén, grundare och partner vid Box IR, tror att informationen via sociala medier, än så länge, inte anses vara relevant.

– Dels har de svenska bolagen inte tagit till sig dessa kanaler, speciellt ur ett IR-perspektiv, sen har vi ännu inte fått de plattformar som man har i USA (som exempelvis Stocktwits och SeekingAlpha). Vad gäller CSR tror jag helt enkelt att det ses som en hygienfaktor och det finns viktigare faktorer att ta hänsyn till, säger han.

Enligt de tillfrågade har småbolagen den största tillgängligheten men brister vad gäller kvalitén på IR-arbetet. Sex av tio anser att deras IR-arbete inte håller måttet. Mönstret är tvärtom hos storbolagen. Här är nivån på IR-arbetet generellt bra, men ledningen är svårtillgänglig, skriver Veckans Affärer.

– Det är viktigt att erbjuda en hög tillgänglighet men avgörande är att säga rätt saker vid rätt tillfälle. Då krävs det en hög nivå på IR-arbetet och en stor förståelse för vad kapitalmarknaden förväntar sig, menar Mikael Zillén.