Det globala kapitalförvaltningsbolaget BNY Mellon, som har sitt säte i sydvästra Pennsylvania, tillkännagav tidigare i år att företaget hade åtagit sig att att årligen donera 1 miljon dollar under en period på 10 år till utvecklandet av program och utbildningar inom företagens sociala ansvar (CSR) på University of Pittsburgh.

BNY Mellons ordförande, Vincent V. Sands sa att deras bidrag till universitetet i Pittsburgh skulle stödja banbrytande forskning och hjälpa studenterna att integrera principer som rör samhällsansvarstagande i sina ledarskapsutbildningar. Vidare menade Sands att studenterna genom att de utvecklar en djup förståelse för företagens sociala ansvar, kommer att vara bättre förberedda för morgondagens ledarskapsuppdrag.

Mycket tyder också på att studenterna som väjer att studera på dessa CSR-program på universitetet i Pittsburg eller på liknande program på andra universitet runt om i världen kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden.

Enligt chefen för KPMG:s globala Center of Excellence för klimatförändringar och hållbarhet, Barend van Bergen, är arbetsmarknaden inom CSR och hållbarhet redo för en stark tillväxt under kommande år. van Bergen menar att hållbarhet var en framväxande fråga, en bisak, för tio år sedan. Idag är hållbarhet med på agendan och ett viktigt kriterium vid allt beslutsfattande. Och han förutspår att efterfrågan på CSR-kunniga tjänstemän kommer att öka. På KPMG, söker de nya medarbetare som har denna kompetens. Enligt van Bergen kommer efterfrågan dessutom öka stort inom den finansiella sektorn, företagssektorn som helhet och inom konsultbranschen.

Men även i Sverige uppmärksammas ansvarstagande inom olika företag. Ett exempel som brukar lyftas fram när man ska belysa hur företag arbetar med dessa frågor är Skandia och deras initiativ ”Idéer för livet”, som har pågått sen 1987. Detta är också ett initiativ som nyligen belönades med ett specialpris i samband med att Gyllene hjulet delades ut till de bästa svenska sponsrings- och eventprojekten under 2010. I motiveringen skrev man bland annat att ”juryn gillar goda idéer för stunden, men vi älskar idéer som håller hela livet.”

Ett annat lite färskare exempel på svenska företags engagemang för ansvarstagande är Kinnevikgruppens projekt Playing for Change. För SvD Näringsliv berättar chefen för initiativet, Sara Damber, att hon tillsammans Cristina Stenbeck, Mia Brunell och Johan Stenman kom fram till att rätten till lek är en ganska osynlig paragraf i Barnkonventionen och valde att lyfta fram den när de utvecklade idén för hur den anrika Hugo Stenbeck stiftelsen skulle jobba med samhällsentreprenörskap med särskilt fokus på barn, och samtidigt engagera bolagen i företagsgruppen. Lek passade också bra ihop med Kinnevikgruppen som dels jobbar med underhållning och som dels har en lekfull företagskultur. Idén bygger på att stödja samhällsentreprenörer, vars uppfinningar och affärsidéer kan göra livet bättre för barn.

De nämnda exemplen ovan visar än en gång att hållbarhet och samhällsansvar numera allt oftare ses som viktiga verksamheter som kan bidra till att öka företagens lönsamhet på lång sikt istället för att främst betraktas som en image- eller marknadsföringsaktivitet.