Vår granskning av hur bra svenska universitet är på att förbereda studenterna för att jobba med CSR-frågor i företag har fått mycket uppmärksamhet i många olika läger. Många har hört av sig till oss och applåderat både vår granskning, men också det faktum att vi kom med konkreta idéer på förbättringar, i form av ett förslag på hur en universitetsutbildning skulle kunna se ut.

Andra har pekat på att akademins roll är annorlunda, att det är att ge sammanhangen men inte nödvändigtvis exemplen. Detta är en klok och berättigad synpunkt, men problemet idag är att flera av utbildningarna vi granskade är så rena från exempel från verkligheten att de blir nära nog oanvändbara. En del av sammanhanget i näringslivet är ju exemplen på hur man kan tjäna pengar, eller hur?

Det har också kommit in kommentarer från människor och sagt att de tycker att vårt fokus varit för snävt, att vi också borde granska de få ledarskapsutbildningar som finns på området, eller föreslå ett eget program även för detta område. Det ligger något i det. Framsynta ledare i näringslivet, i den ideella sektorn och i den offentliga sektorn behöver också kunskap om hur företagande påverkar omvärlden och hur konkret balansera ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och hur det stärker företagens konkurrenskraft. Det är vår övertygelse att det finns ett lika stort behov av en utbildning på högre nivå och som ger ledare en möjlighet att utforska vad det innebär att förvandla hållbarhetsarbetet till en konkurrensfördel.

Dessa tankar slog oss redan under kartläggningen av studentutbildningarna och uppmuntrade av våra läsare vi har därför beslutat titta närmare på hur ett modernt ledarskapsprogram med inriktning på att lära ut hur man kan kombinera hållbarhet och lönsamhet skulle kunna se ut.

Om du har tankar kring hur ett sådant program skulle utformas, eller bara är intresserad att själv gå ett sådant program om vi skulle förverkliga våra idéer är du varmt välkommen att höra av dig till mig.

Du når oss på redaktionen(a)maryland.cochranfirmcriminaldefense.com