Välj en sida

Ett tecken i tiden är The Water Disclosure Project som lanseras nu under året. Det är det investerardrivna Carbon Disclosure Project som breddat sig, och som nu drar igång ett projekt för att uppmana företag att rapportera marknadsrelevant vattendata. Kanske kan det bidra till att fler företag börjar se över sitt ”vattenfotavtryck” och att företag börjar lära sig att identifiera och strategiskt hantera sin påverkan på och sitt beroende av vatten.

Det finns oerhört många dimensioner av vatten och en hållbar utveckling: Allt från  dricksvatten till korallrev till toalettspolning till torka och översvämning.  Som jag skrivit om tidigare är 70 procent av Kinas floder och sjöar så förorenade att vattnet är obrukbart för människor. Ytterligare aspekter nämns i den här filmsnutten om vatten och hållbar utveckling från Asia Society. Man ska förstås inte heller glömma bort att vatten och klimat också är nära sammankopplade. Stigande temperaturer, ojämn nederbörd och extrema väderförhållanden påverkar vattentillgången för miljontals människor i sydostasiens flodområden.

Kopplingarna mellan vatten och ansvarsfull affärsverksamhet är också många. Exempelvis börjar allt fler tillverkningsföretag återföra sitt egna industriella avloppsvatten till produktionsprocessen. På så vis kan företaget både minska utsläppen till omgivande vattendrag och reducera sitt beroende av vatten från externa källor. Bra för miljön och bra för verksamheten. Bryggerianläggningen Mandaue i Filippinerna, ägt av San Miguel, är bara ett i raden av företag som vittnar om fördelarna med ett sånt system.

I Singapore, däremot, lät kaffekedjan Starbucks en vattenkran stå på för jämnan i alla sina 57 caféer för att lättare kunna rengöra arbetsredskapen. Det innebar inte bara ett oerhört slöseri med tusentals liter rent vatten, utan ledde även till negativ publicitet för det självutnämnda ”gröna” företaget. Starbucks har sedemera upphört med sin vana att låta kranen stå öppen.

Rapporten Murky Waters? Corporate Reporting on Water Risks som just utkommit från organisationen Ceres lyfter fram ett flertal argument till varför enskilda företag har anledning att inkludera vatten i sitt hållbarhetstänk, bland annat de här:

  • En minskad eller osäker tillgång på vatten kan vara riskfyllt för verksamheter som använder vatten för produktion, nedkylning eller rengöring.
  • Om vattnet är förorenat kan det behöva renas innan det används i produktionsprocessen, vilket i sin tur kan leda till ökade produktionskostnader.
  • En växande efterfrågan på vatteneffektiva produkter och tjänster kan betyda nya möjligheter för företag som kan erbjuda lösningar på området.

Allt handlar dock inte om lönsamhet här i världen; vatten är liv, och det borde vara skäl nog att inte smutsa ner eller slösa bort det.