Välj en sida

Rapporten är intressant för att den säger lite om den vikt företag lägger vid att kommunicera CSR-frågorna på sin webbplats. Tvärtemot vad Hallvarsson & Hallvarson själva hävdar säger undersökningen dock ingenting om hur företag arbetar med frågorna i verksamheten, hur man prioriterar CSR-frågorna internt, bara ur ett webbplatsperspektiv. Den säger faktiskt inte heller något om hur man kommunicerar utanför webbplatsen. Företag som publicerar en hållbarhetsrapport och lägger ut den som en pdf- men inte skapar en särskild avdelning på sajten där informationen också återfinns får därför låga poäng i Hallvarsson & Halvarssons ranking.

Enligt genomgången kommunicerar nu 95 procent av Europas 150 största börsnoterade bolag CSR i en egen sektion på sina webbplatser. Av de 500 största bolagen är andelen 86 procent. Det är ungefär i samma omfattning som 2008. Bäst i Europa är två bolag med Sverigekoppling – Trelleborg och AstraZeneca.