Välj en sida

Det är Forbes som rapporterar om att studien visat att i takt med att de anställdas motivation ökade, ju högre avkastning gav företagets aktie kommande år. I studien analyserade man Standard & Poors 500-index som under år 2002 sjönk med i snitt 22%. Trots det kunde studien se en tydlig koppling mellan att de anställdas motivation och den en stigande aktiekurs. För varje fem punkter de anställdas motivation ökade på ett företag i studiens jämförande index ökade börskursen 2%.

Detta är goda nyheter för de som jobbar med olika hållbarhetsaktiviteter som bidrar till att höja personalens motivation, exempelvis genom att underlätta för anställda att nå en balans mellan privatliv och jobb, med företagsvolontärdagar eller sjukhälsovård. Sett i ljuset av studien blir ju detta inte bara ett sätt att dra på sig kostnader men att höja börsvärdet.