Till skillnad från andra listor har vi valt att dels bredda perspektivet till att omfatta företagens socialt och miljömässiga ansvarstagande och dels välja att se på det ur ett företagsperspektiv. Det innebär exempelvis att en del framstående forskare, kända politiker och uppmärksammade akademiker hamnar utanför listan då vi inte bedömer att deras arbete kommer att få genomslag i företagandet just under 2009, men att de lika gärna kan dyka upp på listan kommande år. Om du har förslag på vilka som borde vara med på listan nästa år, eposta till 100paverkare2010 (snabel-a) maryland.cochranfirmcriminaldefense.com

Så har urvalet gått till:
CSR i Praktiken.se har använt sig av en referensgrupp med tongivande kvinnor och män i näringslivet, offentlig sektor och frivilligsektorn som har fått nominera kandidater. De nominerades påverkansmöjlighet har poängsatts på basis av tre kriterier; beslutsmakt (befogenhet att ta beslut för förändring och i vilken grad beslutet påverkar svenska företag), informell påverkan (i vilken grad de påverkar andra informellt och hur stort nätverk de har) och karisma (utstrålning kombinerat med trovärdighet i hållbarhetsfrågor).

1. Maud Olofsson, Näringsminister
Sedan hon tillträdde har Maud Olofsson markerat att hon räknar med företagen när morgondagens Sverige ska byggas men att detta innebär både ansvar och förpliktelser. Som en sann modern politiker har hon insett att det snabbaste sättet att åstadkomma förändring är att leva som man lär, inte bara att stifta lagar, ett faktum som uppmärksammats även utanför landets gränser. Från miljöbilen hon kör, till nätverket hon startat för att lyfta fram hundratals kvinnliga entreprenörer, till att låta de statliga bolagen gå i bräschen när det gäller hållbarhetsredovisning bidrar till att många styrelseproffs inser att hållbarhet också kan vara en konkurrensfördel – Näringsministern visar riktningen för ett hållbarare företagande genom att peka med hela handen, men utan att peka finger, och det kommer bli än tydligare under 2009.

2. Johan Öhnell, VD, Telge Energi
Under 2009 kommer Telge Energi fortsätta med sin aggressiva kampanj mot energijättarna. Genom att profilera det egna bolaget som goda och energijättarna som onda är Öhnell och Telge Energi viktigare än både Greenpeace och Naturskyddsföreningen när det gäller att påverka energijättarna eftersom de inte bara försöker vinna kriget om opinionen men också om kunderna. Med Sveriges nöjdaste kunder för fjärde året i rad visar de att de lyckats och påverkar därmed alla andra som vill nå deras position.

3. Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande, Folksam
Lundberg Markow nöjer sig inte med tillrättalagda hållbarhetsrapporter och generella förklaringar utan kräver konkreta svar på hur de företag Folksam investerar i bidrar till en bättre värld. Med kunderna som ägare och transparens som vapen har Folksam nyligen publicerat en lista på hur väl de svenska börsföretagen sköter sig när det gäller både miljö och mänskliga rättigheter.  Med den möjlighet till påverkan som följer med storleken på Folksams pensionsfonder finns det över 200 miljarder skäl till att börsföretagen inte vill hamna långt ner på listan och därmed hamna i bråk med Lundberg Markow under 2009.

4. Sasja Beslik & Helena Hagberg, chef respektive analytiker för ansvarsfulla placeringar, Banco Fonder
Beslik och Hagberg är tillsammans hållbarhetssveriges starkaste radarpar. Med klassisk snäll polis / elak polis-uppdelning är Hagbergs styrka dialogerna med företagen medan Beslik kör en hårdare stil i sina förhör. När det gäller att skjuta hål på felaktigheter, drar båda sina vapen lika snabbt. Många spår att frågan om hur företag hanterar färskvatten kommer att börja dyka upp på allvar i diskussioner med investerare och analytiker under 2009. Beslik är ordförande i FN-organet UNEP Finance Initiative´s Water Workstream, som hanterar vattenfrågor i finanssektorn. Mycket lämpligt.

5. Raymond Mankowitz, kommunikationschef, McDonald’s
Det är företagen, inte invandrarna, som står utanför samhället, menar Mankowitz och pekar på att mixen av anställda på företag borde reflektera mixen av kunder. Med anställda från 95 nationaliteter har McDonald’s och Mankowitz insett att det ger dem en konkurrensfördel mot konkurrenter med homogena personalgrupper. Försäljningssuccén med McFish och förändrade öppettider under ramadan talar sitt tydliga språk – räkna med att Mankowitz kommer låta var och en av de 410 000 kunderna som besöker McDonald’s varje dag under 2009 märka hur mångfaldsarbete funkar i praktiken.

6. Åsa Domeij, Miljöchef, Axfood
Efter knappt ett år på posten som miljöchef börjar Domeij bli varm i kläderna och det är under 2009 som hennes påverkan på våra matkassar verkligen kommer att börja märkas. Efter år av fegspel börjar åter bolagets värderingar omsättas i praktiken hos Hemköp, PrisXtra och Willys. Rödlistad fisk åker ut, egna ekologiska märkesvaror åker in. Ingen slår Domeij på fingrarna när det gäller trovärdighet i hållbarhetsfrågor i detaljhandeln och när Axfood under 2009 börjar Rättvisemärktcertifiera många av de egna märkesvarorna kommer begreppet ”billigt och bra” att få en djupare mening.

7. Thomas Bergmark & Olle Blidholm, chef respektive utvecklingsansvarig, Social & Environmental Affairs, Ikea
Ikea har snålat i alla år men numera snålar man även med resurser, oavsett om det gäller mängden träråvara, emballage, energi eller arbetarna i fabrikerna i Polen. Med Bergmark och Blidholm vid rodret har medvetenheten och stoltheten över vad man redan gör ökat successivt i bolaget och numera pratar VD Anders Dahlvig bekvämt om hållbarhet. Med 240 miljarder kronor i omsättning globalt och 6% av såväl försäljning som inköp i Sverige bidrar Bergmark och Blidholm till att Ikea skapar en bättre vardag för de många människorna, både hos leverantörer och kunder under 2009.

8. Niels Eirik Nertun, Miljöchef, SAS-koncernen
I en bransch utsatt för konstant kritik för sina koldioxidutsläpp har Nertun all anledning att vara precis så stolt över bolaget som han alltid verkar. Den ekonomiska krisen har spelat Nertun i händerna och numera är gröna inflygningar, ständigt nytvättade motorer, och mindre färskvatten ombord standard eftersom det bidrar till minskade bränslekostnader och mindre utsläpp samtidigt. Att man erbjuder Saltå Kvarns juicer ombord är bara en början på en resa där mer av bolagets påverkan kommer att bli synligt för passagerarna. Under 2009 förutspår vi att Nertun inför fler ekologiska och etiska produkter på inflightmenyn, ökar synlighet av SAS-koncernens sociala ansvarstagande i inflighttidningen (om inte den tas bort av viktskäl, förstås), inför klimatkompensering som standard när man bokar biljetten och ser till att SAS blir första Skandinaviska bolag att genomföra en testflygning med biobränsle. Med 40 miljoner passagerare om året visar SAS att det inte är hållbart att flyga hur billigt som helst.

9. Stina Billinger, CSR-chef, SPP
I hennes huvud finns ingen tydlig gräns mellan aktivisten Billinger och kapitalisten Billinger. Uppfostrad i både frivilligvärlden som näringslivet är hon lika bekväm i båda rollerna och med Storebrand och Sarah McPhee som ny VD i ryggen kommer Billinger att använda SPPs fulla påverkanskraft för att inspirera företag att bli bättre. Under 2009 visar SPP att hållbarhet och lönsamhet hör ihop genom att bara ge ut en årsredovisning enligt triple bottom line-principen – räkna med att den blir en föregångare i redovisningssvängen.

10. Ingrid Schullström, chef miljö och socialt ansvar, Hennes & Mauritz
Schullström är CSR-Sveriges Greta Garbo som sällan ställer upp i sammanhang större än mindre branschsammankomster eller för mycket korta tal. Det är ett tecken på att hon är en görare, snarare än en talare. För det var Schullström som först insåg vidden av H&Ms möjligheter att påverka sin omvärld. Genom att driva på klädjättens arbete med uppförandekoder och arbetsförhållanden har hon påverkat den internationella klädbranschen i en utsträckning som många svenskar inte förstår vidden av. När andra pratar, gör Schullström. Och ju större H&M blir, ju mer påverkar Schullström sina leverantörer och tvingar både de svenska och de utländska konkurrenterna att följa efter.

11. Lars G Josefsson, VD Vattenfall
Oavsett om man gillar Vattenfalls uppseendeväckande kampanjer eller ej är det uppenbart att de syns. Till skillnad från andra kollegor har Josefsson valt att i alla fall debattera energibranschens bidrag till växthuseffekten. Bolaget medverkar i dialoger och forum på de flesta nivåer i Nordeuropa och bidrar därmed att fortsätta forma villkoren på energimarknaden även 2009. Trots att bolagets energiproduktion ännu inte är 100% förnyelsebar verkar Josefsson engagemang i alla fall vara hundraprocentigt.

12. Anders Borg, finansminster
I efterspelet till höstens akuta finanskris har Borg oftare och oftare talat om företagsansvar och om såväl företagsledarnas som konsumenternas moraliska ansvar. Med ansvar för landets finanser är det dessutom också han som i slutändan kan komma att få mest påverkan över frivilligsektorns finansiella hälsa genom att göra tummen upp eller ner för utredningsförslaget som läggs fram under 2009 om införande av avdragsrätt för donationer till ideella organisationer.

13. HM Kronprinsessan Victoria
Kronprinsessan är lika nyfiken som hon är okommersiell men när hon visar nyfikenhet för något inom hållbarhetsvärlden påverkar hon genom att företagen gärna ställer upp för att visa vad de kan. Med pressfotografer i ständigt följe medverkar det till att hennes nyfikenhet också väcker andras. Vi tror 2009 är året då Kronprinsessan börjar använda sig av sin förmåga att styra uppmärksamheten, inte minst hos företag, till att fokusera mer på olika aspekter av hållbarhetsfrågor. För hon har mycket bättre koll på hållbarhet än vad som är allmänt känt. Och hon har också mycket bättre kontakter i näringslivet än vad som är allmänt känt.

14. Daniel Sachs & Robert Weil, VD respektive ägare, Proventus
De har beskrivits som kapitalister med ovanligt stora hjärtan men underskatta inte deras hjärnor. Som privat bolag, utan kvartalkapitalismens hets, ägnar sig Sachs och Weil lika mycket åt att förstå omvärlden som att förvalta stora värden vilket resulterat i en brokig investeringsportfölj men som visat sig skapa både hållbara företag och långsiktig avkastning. På Proventus tillåts kapitalismen vara allt annat än närsynt och närig, något de också manifesterar genom att ständigt dela med sig av sina insikter i debatter eller på sin egen sajt.  Under 2009, i tider när marknaden är lika förutsägbar som en full apa är det viktigt med förebilder som Sachs och Weil. Apan ser, apan gör.

15. Anna Linusson, miljöchef, Stockholms läns landsting
Linusson är kanske inte stor på jorden men hon är stor vid förhandlingsborden – hennes inköpsbudget på 33 miljarder överskuggar de flesta svenska företag. Under 2009 börjar landstinget i Stockholms län att ställa större sociala och miljömässiga krav på sina leverantörer – på allt från ampuller till ambulanser.

16. Kathrine Löfberg, Marknadschef, Löfbergs Lila
Tillbaka från mammaledigheten fortsätter Löfberg att förändra familjeföretagets profil från bingokaffe till brakaffe under 2009. Som Sveriges svar på Green Mountain Roasters har Löfbergs Lila blivit det rätta märket för medvetna svenskar och som ägare av Kobbs te och leverantör av allt Änglamark-kaffe finns Löfbergs produkter i fler skafferier än man anar. Räkna med att Löfberg står på tur att flytta in i VD-rummet, med ambitionen att förändra våra kaffevanor, ett paket i taget.

17. Marie Johanson, Chef Företag & Utbildning, Rädda Barnen
Trots att Rädda Barnen samlar in näst mest pengar av alla och har stora etablerade företagsamarbeten tänker Johanson inte bli någon fet katt. Med synsättet att företag borde vara insamlingspartners snarare än kassakor leder hon förändringen för att möta företagens krav och matcha dem med barnens behov även under 2009.

18. Filippa Bergin Norman, CSR-chef, Åhléns
Bergin Norman har en historia av att ha en fot i varje läger. På Amnesty Business Group var hon både företagens fiende och närmaste allierade och i nya rollen som CSR-chef på deltid för Åhléns och frilansande GRI-expert på övrig tid är det hon som ska se till att Åhléns lever som hon lär. Med en sådan trovärdighet finns alla förutsättningarna för att hon under 2009 ska få Åhléns att våga tro på sig själv igen och våga berätta mer publikt om de utmärkta värderingar man lever efter sedan länge. Och när Åhléns, med närvaro i de flesta medelstora svenska städer vågar prata om hållbarhet, ja då kommer också en massa mindre företag våga göra det.

19. Maria Stareborn, Informationsdirektör, Unilever
Tidigare sa man ”Sälj din själ innan du säljer tvättmedel”. Det är inte länge sedan multinationella jättar som Unilever profilerades som kaptalhungriga rovdjur utan empati för omvärlden. Med några av de varumärken som gått mot strömmen och vågat profilerat sitt ansvarstagande i portföljen har Stareborn inte behövt sälja sin själ för att jobba på Unilever. Med CSR inom sitt ansvarsområde är Stareborn en av dem som bestämmer vilka cause marketing-kampanjer från utlandet som syns och hörs i Sverige. Räkna därför med att vi under 2009 kommer höra ännu mer om Vias kampanj för att få barn att röra mer på sig, Doves kampanj för äkta skönhet, Ben&Jerrys klimatneutrala glass eller Liptons storsatsning på Rainforest Alliancemärkta teer.

20. Bodil Jönsson-Lindgren, Marknadschef, Coop Konsum & Coop Nära
Det är Jönsson-Lindgren som med absolut gehör översätter Coops högtravande, om än beundransvärda, värderingar till saker som märks i butikerna. Räkna med försäljningsrekord för Änglamark, fler Rättvisemärkta bananer, fler energisnåla kylskåp och ännu mer pengar till Kooperation utan Gränser från Coop Konsum och Coop Nära under 2009.

21. Margareta Winberg, ordförande, Svenska Spel
Spelmonopolborgen är på väg att rämna men Winberg har i egenskap av ordförande dragit lans tillsammans med sin omaka vapenbroder Anders Borg för att öka bolagets sociala ansvarstagande i samhället som ett sätt att rättfärdiga monopolet. Samtidigt agerar Winberg som Idrottsveriges egen Robin Hood och fördelar över en miljard till behövande idrottsföreningar. Oavsett om monopolet kvarstår eller faller kommer spelindustrin att vara en av de branscher som tar störst samhällsansvar under 2009.

22. Karl-Henrik Robèrt, det Naturliga Steget
Som grön eminens i Hållbarhetssverige påverkar han både med sin breda kunskap och breda kontaktnät. Att inte tacka ja när Robèrt håller audiens är oklokt, för att det finns så mycket att lära. Med en fascinerande förmåga att samla intressanta människor som delar hållbarhetsintresset omkring sig, från Kung Carl XVI Gustaf till Nikes hållbarhetschef, arbetar Robèrt numera på ett högre plan som rådgivare till både några av världens största företag och till hela städer och regioner.

23. Kicki Theander, grundare och VD, Middagsfrid
Den enkla geniala idén att sköta folks handlande och matplanering har fått effekt. När Theander veckohandlar åt tusentals familjer på en gång påverkar hon folks matvanor och därmed handeln. Hon har inlett 2009 med att förklara krig mot alla tillsatser i vår mat. Räkna med att hon vinner. Räkna sen med uppköpsbud från Hemfrid.

24. Mats Karlsson, vice VD och försäljningschef, Staples Corporate Express
I höstas blev kontorsmaterialjätten Staples Corporate Express (som numera också slukat Quill Kontorslagret) första företag i Norden att ge ut en produktkatalog som bara innehåller miljömässiga och moraliska varor. Det är ett smart sätt att göra det enkelt för kunderna att göra skillnad i vardagen och med 75 000 frekvent återkommande företagskunder och hundratusentals sällanköpskunder påverkar Karlssons katalog fler än man tror. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.

25. Per Mossberg, kommunikationsdirektör, Posten
De senaste åren har Posten jobbat mycket internt med hållbarhetsfrågor men trots det avstått från att vara avsändare i mer publika sammanhang. Räkna med att Mossberg skickar vykort med information om hur de tar ansvar och hur de kan hjälpa andra att göra likadant, till alla svenska bolag under 2009, inte minst när han nu också är ny ordförande för CSR Sweden.

26. Göran Holm, VD, Coca-Cola Drycker Sverige
Varje dag dricker alla svenskar nästan en halv liter av Coca-Cola Sveriges drycker. Holm har medverkat till att man tillhör de Coca-Cola-bolag som är bäst i världen på att hushålla med vatten, att flaskorna tappas med förnyelsebar energi, att de till hälften är gjorda av återvunnen plast och distribueras av lastbilschaufförer som genomgått ecodrivingutbildningar. Stolt över det de åstadkommit och med världens mest kända varumärke i sin hand kommer Holm påverka konsumenter och konkurrenter även under 2009.

27. Eva Moe, programansvarig KK-stiftelsens satsning på samhällsentreprenörer
Efter att ha lanserat ”upplevelseindustrin” som begrepp ger KK-stiftelsen sig nu sig i kast med nästa begreppslansering. Med 120 miljoner i potten, fördelat över nio år, ska Moe bidra till forskning, kompetensutveckling och skapa förståelse för samhällsentreprenörskap och hur det bidrar till att utveckla Sverige. Samhallsentreprenor.se växer sakta fram och är kanske hållbarhetsvärldens intressantaste projekt just nu.

28. AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef, Servera
Sannolikheten är stor att Norrman haft ett finger med i din lunchmat. Som miljö- och kvalitetschef på Servera är det ingen som påverkar kvaliteten på råvarorna i Restaurangsverige i samma utsträckning som Norrman. Under 2008 kom hon med Sveriges bästa och mest begripliga uppförandekod för sina leverantörer och vi ser därför med spänning fram emot hållbarhetsrapporteringen för 2009 och hoppas hon kokar ihop något ännu bättre.

29. Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd, Stockholm Huvudstaden framstår allt mer som nordens huvudstad även på hållbarhetsområdet. Det stora intresset internationellt gör att Hamilton har stående inbjudningar till alla större miljökonferenser. Det kan Stockholmarna vara stolta över, samtidigt som de säkert är glada över att hon ändå väljer att stanna hemma och påverka Stockholm och stadens tusentals leverantörer att bli ännu bättre.

30. Klas Eklund, Senior Economist, SEB
Om man som Eklund har till uppgift att tolka omvärlden är det en fördel att man som Eklund känner halva världen och är knuten till tankesmedjan Fores och deras tankar om välfärden. Under 2009 släpper Eklund en uppföljare till sin lärobok i ekonomi, denna gång med klimatet i fokus och med tankar om hur koldioxidutsläpp och annat påverkar det finansiella klimatet. Räkna med att boken blir årets sommarpresent i finansvärlden.

Klicka här för att se övriga placeringar på listan