lolololol

Tag Archives | värderingar

Ledare: Otrivs du på jobbet? Därför blir det bättre 2012

Det kan inte undgått någon under 2011: Vi lever inte i en värld av obegränsade resurser; varken ekonomiskt, fysiskt eller mänskligt. Det är ont om pengar så vi måste se över vilka råvaror vi använder och om de kan återanvändas och vi måste säkerställa att vi får ut det mesta möjliga ur de människor vi anställt.

Så under 2011 gjorde företagen det de kunde. De drog åt svångremmen, skar i budgetar, avslutade provanställningar, outsourcade, omorganiserade, lade ner vissa projekt och lade andra på is, såg om de kunde minska materialåtgång i sina produkter, eliminera onödiga förpackningar, ersatte några resor med distansmöten. Allt för att jobba lite smartare. Men de mänskliga resurserna verkar ha glömts bort. Och hur smart är egentligen det? Hur många känner du som berättat om att man satsat mer på att trivsel för att behålla de man har, för att utbilda de man redan anställt för att få ut ännu mer av dem, eller ser om de har oanade talanger man kan använda. Nej, just det.

Istället är det berättelserna om hur snabbt hösten gått, om hur hysteriskt det här året varit, om hur pressade chefer tagit beslut utan att tänka på den ökade börda som de anställda förväntas kunna klara av. Det är berättelser om hur vi försöker jobba ikapp på fritiden, om vännen som sitter med datorn i knät i sängen framför sena Nyheterna i TV4, om kollegan som svarar på mejl i sin iPhone på dotterns gympa och om kunden som är online trots hon är hemma och vabbar med Max som har ont i halsen. Och ingen tycker om det.

Vi som trodde det skulle bli bättre när vi fick ansvaret för hela gruppen, när vi blev äntligen blev produktområdeschefer eller när vi bytte jobb från det där förra stället där chefen helt verkade sakna empati. Vad hände egentligen med allt det där vi fick höra när vi tog nya jobbet? Visst, lågkonjunktur och allt det där men satt värderingarna inte djupare än så?

Men vet du, det kommer att bli bättre. Det kommer att bli bättre för att det faktiskt finns en massa företag som förstår att ta vara på människor som vill hålla det de lovar, som tycker det är bra med deadlines och som vill jobba på en arbetsplats där folk är snälla. Och de kommer att inse att ”shit, vilken kunnig person!” och de kommer att vara helt förvånade att din nuvarande chef inte fattar och du kommer spela svårfångad (en liten stund) innan du låter dig övertygas och lämnar för att gå dit istället.

För det finns företag som redan nu förstår att det är personalen som jobbar hos dem som är nyckeln till framgång. Som inser att människor som behandlas halvbra snart går på halvfart och är halvmotiverade. Som inser att chefens enda uppgift är att ha empati, skapa trygghet och inge hopp för framtiden. Som inser att många olika perspektiv som tillåts kollidera är det säkraste sättet att skapa en affärsidé som är hållbar.

Trots att det inte finns någon energi som är så förnyelsebar som den mänskliga används den förvånadsvärt vårdslöst. Och jag tror att under 2012 kommer vi börja #prataomdet. För i en lågkonjunktur kan vi inte anställda fler, bara få de anställda att göra mer. Kanske blir det under 2012 som vi inser vi att ledarskapsstilen som kallas mushroom management  (”keep ‘em in the dark, feed ‘em shit, watch them grow”) funkar bäst på just champinjoner, men inte på mellanchefer, inte på vanligt folk?

Gräsrotsrörelsen It get’s better startade hösten 2010 och det dröjde inte länge förrän de första företagen blev synliga i debatten för att försöka minska antalet självmord bland unga HBTQ-personer genom att sprida vittnesmål om att det faktiskt blir bättre efter tonåren. Google släppte en video där anställda berättade om att det faktiskt blev bättre, att de hittade andra som också var bögar eller flator och som de kunde känna samhörighet med. Snart följde LinkedInFacebook och Apple efter. Snart började även organisationer som inte är kända för att vara gayvänliga låta anställda skapa och ladda upp videos; läkemedelsföretaget Eli Lily, kemikalieföretaget Dow, klädjätten Gap, filmbolaget Sony Pictures, nätverksjätten Cisco, ja till och med Vita Huset.

Och jag tittar på de här filmerna och tänker att man skulle kunna säga samma sak till alla er som är så bra, men som inte blir sedda för de som ni är. Det blir bättre, för ni byter jobb.

Ledningen på animeringsföretaget Pixar tillhör de som faktiskt struntar i om en anställda är grek eller gay, vegan eller tjej. Den typ av tillhörighet definierar ju inte vilka de är. Men Pixar förstår att det är företagets ansvar att se till att anställda trivs på jobbet för att få ut så mycket som möjligt av dem. Och då gäller det att Pixar ser hela personen för den de är. När man tittar på videon som Pixar laddade upp kan man inte undgå att tänka att det är dessa människor som haft en hand med i spelet i de fantastiska berättelser som många av deras filmer. (Och även denna film har en bonus på slutet!)

Att inte prioritera arbetet med att säkerställa att alla de resurser man anställt används på ett så bra sätt som möjligt är lika faktiskt dumt som att köpa ett nytt värmeelement men inte stänga fönstren. Energin försvinner ut från kontoret.

Tänk så många som dem som finns därute, som är missnöjda med sina nuvarande jobb, och som inte känner sig sedda! I tider när det är ont om resurser är det goda tider för alla som vet med sig deras unika resurs används fel idag. Det är nu du ska ringa nån hos konkurrenten, bjuda dem på lunch i januari för att prata om hur det är på jobbet. Och se om det är du som ska byta dit eller du som ska locka folk hit. Men en sak är klar. Det blir bättre.

För de chefer som inte insett detta redan; det är dags att komma ur garderoben. För de anställdas energi är den viktigaste resursen ett företag har att hantera under 2012 och om du gör det rätt spelar det mindre roll att det är lågkonjunktur. För det blir bättre.

Continue Reading

Temanummer: Förpackningar

Nyheten på mångas läppar och i mångas Facebook och Twitterflöden förra veckan, var den om att Ken dumpat Barbie. Uppbrottet blev ett faktum efter att det framkommit att Barbie medverkar till skövling av regnskog, något Ken naturligtvis inte kunde förlika sig med. Mattel, som tillverkar Barbie, köper nämligen papper från Asia Pulp and Paper (APP), av Greenpeace ansedda som en av Indonesiens värsta regnskogsskövlare.

Vilka värderingar ett företag står för är på sätt och vis lika viktigt som de värderingar människor har. I båda fallen bedömer vi värderingarna utifrån agerande, inte utifrån vad man påstår sig representera. Vad som syns på ytan är faktiskt ofta en signal om vilka värderingar som finns i djupet. Det är svårt att ta män i skrynkliga kostymer som säger sig vara ordningsmänniskor på orden.

Att inte kontrollera ursprunget av den pappersmassa som används för att tillverka förpackningarna signalerar att man i bästa fall är obetänksam, i värsta fall att man prioriterat kortsiktiga kostnadsbesparingar för företaget framför långsiktiga miljökonsekvenser för samhället.

Det finns få områden inom hållbarhet där det händer lika mycket just nu som på förpackningssidan. Dels driver ökade oljepriser driver upp tillverkningskostnaderna för plast och får företag att tänka om när det gäller deras förpackningshysteri. Ny teknik, nya förpackningslösningar och nya material – allt samverkar och allt verkar hända på en enda gång.

Dels drivs förändringarna på av konsumenternas medvetenhet om att förpackningarna trots allt säger en hel del om de värderingar företagen står för. Vi uppskattar när företag gör det enkelt för oss att återvinna förpackningarna, eftersom det visar att de ta ansvar. Onödigt mycket förpackningsmaterial av råvaror som inte är förnyelsebara signalerar däremod att företaget varken är varsamma om de de resurser de använder eller om omvärlden. Det är värderingar som kan få oss konsumenter att avsluta relationen, precis som Ken gjorde, om inte bolaget ändrar sig.

Efter den uppmärksamhet som uppbrottet fått i internationella media har Barbie visat ånger, erkänt att hennes agerande varit fel och lovat sluta köpa pappersmassa från APP om de bara blir ihop igen. Ken har dock visat sig ha oväntat mycket stake och nöjer sig inte förrän Mattel beslutar om en ny policy som förbjuder användande av regnskogsmaterial i alla deras produkter.

Artiklar i vårt temanummer:

Continue Reading

Ledare: Företagens riktiga agerande avslöjas i kris, inte i en uppförandekod

Hållbarhethsbegreppet delas in i tre delar; det ekonomiska, miljömässig och den sociala ansvaret. Man pratar också om en fjärde dimension, ett etiskt ansvarstagande, som de övriga delarna vilar på. Det är i denna dimension som uppförandekoder, värderingsdokument, policys för produktansvar och policys mot barnarbete hör hemma. (Det finns en välutbredd missuppfattning om att de skulle höra hemma i socialt ansvarstagande men eftersom de inte är kopplade till någon affärsnytta – att säga att man följer FNs mänskliga rättigheter ger inga konkurrensfördelar men ett minimikrav- måste de anses vara ramverk för hela hållbarhetsarbetet.)

Häromåret hade jag förmånen att lyssna på när General Electics VD Jeffery Immelt reflekterade över alla dessa dokument som ingår i det etiska ansvarstagandet och jag minns hur han konstaterade att de inte är värda pappret de är skrivna på om man inte också har en uppföljningsmekanism som säkerställer att man faktiskt efterlever dem. Ett säkert sätt att upptäcka om uppförandekoden fungerade i praktiken var att man sparkade några anställda varje år för att de brutit mot den, konstaterade Immelt. Ett annat sätt att upptäcka om det funkar är att se hur företag agerar i en kris. Sätter de verkligen kunderna främst, som de påstår när allt är normalt.

Det är svårt att föreställa sig att något så uråldrigt och analogt som ett vulkanutbrott ska kunna få hindra hela det moderna och digitala Europa att flyga som vanligt under en veckas tid. Plötsligt ställs vårt mobilitetsberoende i perspektiv och nästan alla européer har plötsligt en jobbarkompis som sitter fast i Thailand, en pappa på semesterresa vid Svarta Havet som inte kommer hem eller en syster i Barcelona som inget hellre vill än att ta sig hem.

Som svensk blir jag oerhörd stolt när jag upptäcker hur SAS sliter för  att hjälpa sina tusentals strandade resenärer runt om i världen och ingenstans blir detta tydligare än på bolagets egen Facebooksida http://www.facebook.com/flysas Med täta uppdateringar håller de resenärerna informerade om vad som händer och vilka bussar de bokat för att försöka få hem resenärerna från Europas alla hörn. De svarar på frågor, arbetar för att ersätta de som inte kunnat resa och inkvartera de som fått sin resa avbruten. Det är ett framtida skolboksexempel på hur man ger exceptionell bra service, dessutom mitt i en stor kris.

Det är också glädjande att se den enorma tacksamhet som SAS med allt rätt möter från sina resenärer. Gång på gång skriver kunder på SAS wall hur de är tacksamma för service, hur de är förvånade över den höga servicegraden och hur de nu med all tydlighet förstår skillnaden mellan att ha en relation med SAS och med lågprisbolagen. (Ryanair meddelar bara på sin hemsida att man ställt in alla t.o,m. onsdag. Punkt slut.)

Jag läser kundernas tacksamma kommentarer och jag tänker att det här ändå är ett fantastiskt exempel på CSR i praktiken. De värderingar ett bolag står för definieras måste bevisas i varje kundmöte, hur svårt det än kan låta. Bolag som säger sig ta ansvar och sedan också gör det i en kris framstår välförtjänt som genuina.

Det är så lätt att underskatta kundmötet, att som ansvariga för företagets hållbarhetsarbete tro att ett ISO 26 000-arbete skulle bidra till att man får fler kunder, att en ny policy mot barnarbete ska få återförsäljarna att göra vågen eller att en extern verifiering av en hållbarhetsredovisning är det som avgör om ett företag är trovärdigt eller inte. I de hållbarhetsredovisningar som just nu landar på mitt bord nästan varje dag står det torrt och sakligt om att bolaget X kontinuerligt bedriver dialog med olika intressentgrupper, däribland kunderna.

Ett av de bolagen är paradoxalt nog SAS. I sin senaste hållbarhetsredovisning, från 2009, – en riktigt svårsmält, textstinn sak - nämner man inte ens det ansvar man faktiskt tar för att kunderna kommer dit de bokat biljetten i en hållbarhetskontext vilket naturligtvis beror på att det är en självklarhet, ett grundkrav. I nästa års hållbarhetsredovisning borde man dock göra ett stort nummer av det. För det är inte alla policies som definierar vilka värderingar ett bolag har och agerar efter – det är hur man agerar i en kris som verkligen definierar bolagen.

Det är en sak att lansera ett helt nytt reklammanér där man kommunicerar att man värderar kundernas tid, som SAS gjorde härom veckan (nedan). Det är en helt annan sak att faktiskt agera på det. Att döma av alla kommentarer på SAS Facebooksida är kunderna nöjdare och lojalare än någonsin.

Continue Reading

Innocents grundare om vikten av naturlighet när man kommunicerar hållbarhet

Innocent svenske chef ursäktar att kontoret liknar ett traditionellt kontor och inte påminner om de plastgräsklädda, knasiga kontorslandskap som utmärker juicebolagets i vanliga fall så otraditionellt dekorerade kontor i de länder där de finns. Orsaken är dock enkel – man befinner sig mitt i en flytt och har inkvarterat sig på ett kontorshotell mitt i Stockholm. I hörnet av konferensrummet står ett kylskåp och hummar lågt, klätt i den sagda plastgräsmattan, komplett med fejkblommor lite här och var.

Richard Reed undrar om jag vill ha en fruktsmoothie och jag ber att få hans personliga favorit vilket visar sig vara mango och passionsfrukt. Han har jeans och en svart cardigan över sin tshirt och med sin avslappnade, oskyldiga look är det mer sannolikt att han innehar någon junior roll i bolaget som idag omsätter över 1,2 miljarder kronor, än att han skulle vara en av dess högsta chefer. Reed är en av hjärnorna bakom bolagets kommunikationsstrategi där språket, med sin karaktäristiska kompisjargong, spelar en stor del. Han påverkar dock snabbt att det inte handlat om att språket inte är något de skapat utan att det snarare varit ett beslut som handlat om att inte använda något annat språk än det som de själva använder på företaget.

En annan av deras strategier har varit att inte lyfta fram hållbarhetsarbetet som något särskilt. Dels för att Reed torrt poängterar att kunden i första hand väljer smoothies baserat på vilken som smakar bäst, inte vilken som är miljövänligast. Dels för att, som han uttrycker det.
- Jag har alltid känt att en massa prat kan sabba intergriteten hos ett företag. När man pratar mycket om något känns det plötsligt inte lika mycket som det faktiskt kommer från en genuin önskan om att göra bra saker. Dessutom är det ju så att man i första hand ska göra saker, att kommunicera dem kommer, av naturliga själ, på andra plats, konstaterar Reed.

I intervjun för CSR i Praktiken Live berättar Reed om den roll värderingarna har i bolaget, om vilken roll det säregna språket spelat för bolaget och vad han lärde sig när Innocent anklagades för greenwashing i augusti 2008.

Ladda ner program 05 (00:14:50)

Continue Reading

Middagsfrid arbetar för att minska kundernas koldioxidutsläpp

Pigga matkassefirman Middagsfrid som levererar råvaror och recept till tusentals svenska familjer varje vecka har dock valt att utöka sitt ansvar utöver att bidra till middagsfriden – sedan några månader tillbaka är deras matpåsar klimatsmarta. Det som skiljer deras initiativ från många enskilda producenters mer eller mindre populistiska försök att klimatmärka sina produkter är att Middagsfrid ju faktiskt levererar hela middagar och har förmåga att tänka helhet. Även om man väljer lokalproducerade tomater förtas ju lite av den klimatsmarta åtgärden om man till samtidigt serverar flygimporterat lammkött från Nya Zeeland.

Genom att Kristina Theander tänker klokt när hon planerar menyerna för mer än 3000 familjer har Middagsfrid bidragit till att en normalfamilj kan minska de koldioxidutsläpp som deras mat bidrag till med nästan 60 procent, eller motsvarande 1500 kilo. Den besparingen motsvarar utsläppen av en genomsnittlig personbil som kör cirka 980 mil!

Theander har insett det som många andra företag har kvar att inse – att hon inte alls säljer tid eller mat, men ansvar. I en värld när vi konsumenter förväntas ta hänsyn till allt fler aspekter när vi gör våra köp lovar Middagsfrid sina kunder att komponera matkassarna för att i så stor utsträckning det är möjligt  fylla dem med lokalproducerade, ekologiska råvaror och samtidigt ta hänsyn till säsongens variationer. I realiteten erbjuder de alltså kunderna en möjlighet att outsourca sitt ansvar till Middagsfrid! Det är lätt att dra paralleller till amerikanska Whole Foods lista över ”oacceptabla ingredienser i mat”. Där listar matkedjan vilka ingredienser man inte tillåter i sina butiker vilket gör att kunderna kan känna sig sig säkrare på att de inte köper produkter som innehåller transfetter, märkliga färgämnen eller mystiska konserveringsmedel. Eller om man så vill, outsourca sitt ansvar till Whole Foods som gör jobbet att sålla bort produkter som man gärna vill undvika.

Med 3000 kunder tillhör Middagsfrid en av såväl Ica som Axfoods största enskilda kunder och vilka ingredienser som Theander väljer att lägga i sina kassar påverkar numera deras inköpsrutiner. Genom Middagfrid har exempelvis Axfoods ekologiska sortiment Garant fått en välförtjänt introduktion i många familjers hem och skulle Theander få upp ögonen för Axfoods nya sortiment rättvisemärkta produkter under namnet Aware, kan hon mycket väl bidra till att den försäljningen tar fart. (Varför Axfood väljer att skapa flera olika varumärken för sina ansvarstagande varor är nästan lika obegripligt som varför man inte spenderar några resurser på att marknadsföra dem då det är det första konkreta beviset på att bolagets värderingar faktiskt påverkar produktsortimentet.)

Genom att reflektera över klimatpåverkan när Theander väljer ingredienser tar Middagfrid nästa steg mot ansvarstagande, något som vi är övertygade kommer attrahera ännu fler nya kunder. För det kunderna köper är inte så mycket middagsfrid, som sinnesfrid över att de kan ta sitt ansvar.

Continue Reading