lolololol

Tag Archives | T

Temanummer: Förpackningar

Nyheten på mångas läppar och i mångas Facebook och Twitterflöden förra veckan, var den om att Ken dumpat Barbie. Uppbrottet blev ett faktum efter att det framkommit att Barbie medverkar till skövling av regnskog, något Ken naturligtvis inte kunde förlika sig med. Mattel, som tillverkar Barbie, köper nämligen papper från Asia Pulp and Paper (APP), av Greenpeace ansedda som en av Indonesiens värsta regnskogsskövlare.

Vilka värderingar ett företag står för är på sätt och vis lika viktigt som de värderingar människor har. I båda fallen bedömer vi värderingarna utifrån agerande, inte utifrån vad man påstår sig representera. Vad som syns på ytan är faktiskt ofta en signal om vilka värderingar som finns i djupet. Det är svårt att ta män i skrynkliga kostymer som säger sig vara ordningsmänniskor på orden.

Att inte kontrollera ursprunget av den pappersmassa som används för att tillverka förpackningarna signalerar att man i bästa fall är obetänksam, i värsta fall att man prioriterat kortsiktiga kostnadsbesparingar för företaget framför långsiktiga miljökonsekvenser för samhället.

Det finns få områden inom hållbarhet där det händer lika mycket just nu som på förpackningssidan. Dels driver ökade oljepriser driver upp tillverkningskostnaderna för plast och får företag att tänka om när det gäller deras förpackningshysteri. Ny teknik, nya förpackningslösningar och nya material – allt samverkar och allt verkar hända på en enda gång.

Dels drivs förändringarna på av konsumenternas medvetenhet om att förpackningarna trots allt säger en hel del om de värderingar företagen står för. Vi uppskattar när företag gör det enkelt för oss att återvinna förpackningarna, eftersom det visar att de ta ansvar. Onödigt mycket förpackningsmaterial av råvaror som inte är förnyelsebara signalerar däremod att företaget varken är varsamma om de de resurser de använder eller om omvärlden. Det är värderingar som kan få oss konsumenter att avsluta relationen, precis som Ken gjorde, om inte bolaget ändrar sig.

Efter den uppmärksamhet som uppbrottet fått i internationella media har Barbie visat ånger, erkänt att hennes agerande varit fel och lovat sluta köpa pappersmassa från APP om de bara blir ihop igen. Ken har dock visat sig ha oväntat mycket stake och nöjer sig inte förrän Mattel beslutar om en ny policy som förbjuder användande av regnskogsmaterial i alla deras produkter.

Artiklar i vårt temanummer:

Continue Reading