lolololol

Tag Archives | Stina Billinger

Debatt: Finns det en försäkring som kan möta samhällets utmaningar?

Både John Grishams deckarhjältar och Hollywoods manusförfattare är överens – försäkringsbolag är ett samhällets avskum som lurar kunderna och maximerar sin profit. Tyvärr verkar allmänheten hålla med. I den årliga, globala förtroendeundersökningen Edelman Trust Barometer hamnar försäkringsbranschen på en bottenplacering, en bra bit efter underhållningsbranschen, lobbyister och media. Det är givetvis djupt oroande och vi tror att det krävs en branschöverskridande kraftsamling för att bygga tillbaka förtroendet. Ett av verktygen för denna kraftsamling lanserades här i Rio de Janeiro idag och stavas FN:s principer för hållbar försäkring.

De senaste tjugo åren har världen blivit rikare och flera miljoner människor har lyfts ur fattigdom. Samtidigt upplever vi stor miljöförstöring och klimatförändringar som orsakats av människan. Världens resurser förbrukas i en hastighet och omfattning som inte är hållbar. I dagsläget lever vi som om vi hade 1,5 jordklot. Om vi fortsätter i samma takt utan att göra nödvändiga förändringarna kommer vi att förbruka 2,3 jordklot år 2050.

Politiska beslut är viktiga, men inte tillräckliga. Vi, som förgäves väntat på en global överenskommelse om ett pris på Co2 i många år, kan konstatera att de politiska besluten sällan kommer tillräckligt snabbt och kraftfullt. Näringslivets bidrag är avgörande för att säkerställa en hållbar utveckling som tar hänsyn till naturens begränsningar, reducerar fattigdom, hanterar demografiska utmaningar och förbättrar hälsa och livskvalitet.

I mer än två år har vi i SPP/Storebrand, tillsammans med en grupp internationella försäkringsbolag, suttit i FN:s arbetsgrupp med uppdrag att ta fram principer som ska göra försäkringsbranschen mer hållbar. Resultatet är fyra grundläggande principer som ligger som en bottenplatta för alla produkter, tjänster och projekt som utvecklas och som ska lanseras på marknaden. Vi tror och hoppas att principerna kan blir de redskap för hållbarhet som vår bransch så väl behöver.

Skeptikern kan dock, med rätta, ifrågasätta om ytterligare ett ramverk, principer och skrivelser från FN verkligen han göra skillnad. Hållbarhetsdebatten präglas som bekant mycket av ord och kanske lite mindre av handling. Men – det räcker med att titta på den fenomenala utvecklingen för FN:s principer för hållbara investeringar som lanserades 2006 för att känna mer tillförsikt. Förvaltat kapital som följer dessa principer har mångdubblats flera gånger om och idag, efter ca 6 år, omfattar principerna mer än 30 000 mdr dollar – motsvarande 10 procent av världens förvaltade kapital. Och principerna för hållbara investeringar har gjort reell skillnad för väldigt många aktörer i finansbranschen, det är så gott som alla överens om idag.

Vi är helt övertygade om att försäkringsbolagen kan utveckla produkter som ger viktiga bidrag till en positiv samhällsutveckling. Produkterna kan inte lösa alla samhällsutmaningar inom miljö och sociala förhållanden, men kan göra en betydande skillnad. Försäkringsbranschen kan utifrån sin förståelse för risk, både hur den kan delas av många och inte minst hur den kan reduceras, utforma relevanta åtgärder.

När sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter integreras som självklarheter i produktutvecklingen i försäkringsbranschen tror vi att vi kommer kunna bidra till bättre hälsa, lägre sjukfrånvaro, mer hållbar livsstil och konsumtion, snabbare integration, stöd till utsatta grupper och ett stabilare samhälle där fler får förverkliga sina ambitioner. Utan att ha ett facit klart dristar vi ändå oss till att säga att vi tror att försäkringsprodukter kan bidra till just detta.

Konsumenterna ställer allt högre krav på att de produkter som de köper är hållbara och i framtiden tror vi att försäkringsbranschen kommer att visa att det faktiskt är möjligt att försäkra sig mot några av de utmaningar som finns i samhället. Vi tror och hoppas att FN:s principer för hållbar försäkring utgör startskottet för en utveckling där försäkringsbranschen som steg för steg förtjänar ett ökande förtroende. En bransch som inte på Hollywoodskt manér tjänar på samhället utan som kombinerar lönsamhet och utveckling med att faktiskt tjäna samhället. Det är hållbarhet.

Stina Billinger, Hållbarhetschef, SPP/Storebrand
Geir Holmgren, VD Storebrand Livförsäkring AS och medlem av FN:s arbetsgrupp för hållbar försäkring.

Continue Reading

De påverkar företagen mest 2012: Plats 1-30

De 30 personer som toppar CSR i Praktiken lista över de 100 personer som påverkar företagen mest 2012 har fått höga poäng när vi bedömt deras formella påverkan (befogenhet att ta beslut för förändring och i vilken grad beslutet påverkar svenska företag), informella påverkan (i vilken grad de påverkar andra informellt och hur stort nätverk de har) samt deras karisma (utstrålning kombinerat med trovärdighet i hållbarhetsfrågor). Nedan presenteras de i ordning.

För dig som vill låta dig påverkas av dem under året finns många av dem dessutom på twitter.

 • 1. Klas Eklund, författare och Senior Economist, SEB
  Med en unik förmåga att tolka samtiden för att göra prognoser om framtiden har Eklund rättvist fått allt fler fans, både hemma och utomlands. Hans senaste bok om hur Kina fungerar är en uppvisning i hans förmåga att förklara skeenden som påverkar världen på sätt som är enkelt att förstå utan att förenkla eller förlora i nyanser. Med en enda välskriven idéartikel i början av året satte han igång den diskussion om kapitalismens utmaningar som andra försökt sätta igång i flera år, vilket också visar på hans enorma påverkanskraft. Vi tippar att Sveriges motsvarighet till Tom Friedman är ett av de mest självklara valen som sommarpratare 2012 och därigenom kommer påverka ännu fler.
 • 2. Peter Norman, Finansmarknadsminister, Finansdepartementet
  Mannen med den buttra uppsynen har ett hjärta som klappar extra för hållbarhet och händer som agerar snarare än ligga stilla i knät. Med Norman som finansmarknadsminister har Finansdepartementet äntligen fått en chef som verkligen förstår hållbarhetsfrågorna. Äntligen är etik och hållbarhetsfrågor en del av både den statliga ägandepolitiken och finansmarknadspolitiken! Resultaten av de diskussionerna kommer börja märkas 2012, sanna våra ord.
 • 3. Katarina Pelin, Förvaltningsdirektör på Miljöförvaltningen, Malmö stad @katarinapelin
  Samtidigt som allt fler städer lyfter fram vikten av att tänka hållbarhet ser Pelin till att Malmö stad gör det andra bara pratar om. De tusentals stadsplanerare från hela världen som besöker Västra Hamnen för att se ett exempel på hållbarhet i praktiken kan inte räkna med att se Pelin där. Hon är snarare i stadsdelen Hyllie där hon är med och tar ett helhetsgrepp om energi, fastigheter och transporter som kommer göra stadsdelen till en av de mest hållbara i världen. Hon må vara en doldis i Sverige, men hennes påverkan syns på allt fler ställen.
 • 4. Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet – NY!
  Med boken Maskiner & Människor kom Fridolin oväntat ur garderoben som industrikramare 2011. Som ena halvan av ledarduon för Sveriges tredje största parti har han tagit rollen som landets skuggnäringsminister och någon som allt fler näringslivsföreträdare bokar luncher med. Med ett nytt grönt nätverk för personer som är intresserade av näringslivsfrågor får han allt större påverkan under året, trots pappaledigheten under andra halvåret.
 • 5. Monica Lingegård, VD, Samhall – NY!
  När säkerhetsföretagets G4S förra VD tillträdde som chef för Samhall 2011 restes det frågor om vilka kvalifikationer som gett henne jobbet. Idag är det tydligt att hennes förmåga att först lyssna och sedan peka var precis det bolaget behövde. Lingegårds förmåga att fokusera på vad folk kan, snarare än de inte kan, har givit Samhall både ökat självförtroende och en tydligare position på marknaden som företrädare för en hållbar syn på anställda. Som medlem i styrelsen av Svenskt Näringsliv och ny favoritlekkamrat till såväl arbetsmarknadsministern som arbetsförmedlingens VD har Lingegård förmåga att påverka ökat ännu mer.
 • 6. Johan Åkerblom, chef Business 4 Development, Sida – NY!
  Den timide mannen med de finurliga formuleringarna och den återhållna humorn är lätt att missa. Men faktum är Sidas nya strategi att slå följe med företag för att lösa samhällsproblem varit så framgångsrik att Åkerbloms avdelning är en av få på Sida som både växer och får mer resurser 2012. När företagare inser att man inte ska ge pengar till mikrolån bara för att en gammal företagsledare sitter i styrelsen är det allt fler som istället väljer att gå hand i hand med Åkerblom.
 • 7. Michael Wolf, VD, Swedbank – NY!
  I många fall är den med makt någon annan än den som påverkar, men på Swedbank är det en och samma person. För Wolf är hållbarhet inget annat än sunt förnuft och han är en av få företagsledare som otvunget kan tala om kopplingen till lönsamhet. Genom att ständigt tala om arbetet med att ge unga arbetslösa praktikplatser i banken och hos bankens kunder är han en av dem som påverkar andra företag mest under 2012. Wolf visar det inte bara är möjligt för företag att lösa samhällsproblem, men också lönsamt.
 • 8. Sofia Arkelsten, partisekreterare, Moderaterna @arkelsten
  Vi som saknar fler kvinnliga VD:ar i näringslivet kan glädjas åt att den mest lysande VDn i politiken är kvinna. Även om styrelseordförande Reinfeldt syns mycket är det Arkelsten som är boss på Moderaternas huvudkontor vid mynttorget och hennes förståelse för hållbarhetsfrågor är lika fundamental som utmaningarna företagen står inför på grund av dem. Arkelstens indirekta påverkan på hur kollegorna ska rösta, kulorna fördelas och klotet räddas är svår att överskatta.
 • 9. Leo Razzak, föreläsare – NY! @leorazzak
  För att våra någon med så lite respekt för auktoriteter är det förvånansvärt många auktoriteter som lyssnar på vad Razzak har att säga om att se mångfald ur ett affärsperspektiv. I samband med många framträdanden Razzak gör får supernätverkaren tillfälle att äta lunch eller middag med gubbar inom näringsliv och offentlig sektor och hans blandning av charm och allvar får dem att börja tänka annorlunda, en efter en.
 • 10. Sasja Beslik, VD Nordea Fonder
  Ett tecken på att hållbarhet håller på att bli mainstream i finansvärlden är det faktum att Nordea lämnade över sitt fondbolag i händerna på Beslik. Därmed fick Beslik lika starka ekonomiska resurser att påverka som hans åsikter alltid varit. Efter bara månader på jobbet började effekterna redan märkas. Nordea uppdaterade strategin, dumpade innehav, renodlade portföljen och har en mycket tuffare attityd mot sina innehav. ”Vi skiter i era hållbarhetsstrategier, visa oss era strategier för tillväxt i en hållbar värld”. Beslik har aldrig påverkat så mycket som han kommer göra 2012.
 • 11. Helena Helmersson, hållbarhetschef, H&M
  Med Helmersson vid rodret kommer den främsta kritiken mot H&M hållbarhetsarbete inifrån. och det är två saker som gör att hon får gehör; kritiken är konstruktiv och affärsmässig. Att H&M fortfarande får kritik utifrån har inte att göra med att man är dåliga, men att man är så långt före andra i modevärlden att man utgör ett populärt mål för pr-kåta aktivistgrupper. När hörde du senast talas om något med hållbarhetsförtecken från Zara, Gap, Lindex, Sisters eller Cubus? Nej, just det.
 • 12. Estelle Bernadotte, Arvprinsessa av Sverige – NY!
  En del kämpar ett helt liv för att komma fram till en plats där de kan påverka många, andra hamnar där från födseln. Förutom hertiginna av Östergötland kommer Estelle att påverka jämnårigas konsumtionsmönster från start. Men den inverkan som den nyfödda sessan har genom sitt val av mat, kläder eller hur hon och hennes miljömedvetna föräldrar agerar kommer påverka svenska företag när andra väljer att följa hennes exempel.
 • 13. Stina Billinger, Hållbarhetsstrateg, SPP & Storebrand @stinabillinger
  Det finns få saker som andas så mycket makt som att jobba med strategier på ett stort norskt pensionsbolag, men trots det verkar Billinger helt oberörd av nya jobbet. Billinger talar om ansvar för andra och aktieägare i samma andetag samt att säkerställa att Storebrand (och dotterbolaget SPP) agerar offensivt snarare än defensivt. Grunden för hennes förmåga att påverka andra ligger dock inte i att hon är lika ointresserad som oimponerad av makt, men att hon väljer att säga det som borde sägas, istället för det som förväntas sägas. Och sedan agerar därefter.
 • 14. Anna Ryott, Generalsekreterare, SOS Barnbyar @annaryott
  Med den nyvunna löpningsfantasten Ryott i ledningen drabbades SOS Barnbyar inte av den mjölksyra som många andra organisationer upplevde när företagen minskade sina bidrag krisåret 2011. Genom att få företag att inse att samhällsengagemang är ett långlopp, snarare än en kortdistans och genom att jobba med tydliga milstolpar längs vägen såg Ryott till att 2011 blev ett rekordår när det gäller företagsdonationer. Samtidigt som allt fler generalsekreterare upplever att avståndet fram till Ryott ökar, är det samtidigt allt fler företagsledare som tar rygg på henne när hon visar vägen.
 • 15. Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande, Enheten för ägarstyrning, Regeringskansliet
  Inför 2011 förutspådde vi att någon finansaktör skulle plocka över Ihre för att ge henne en utmaning som matchar hennes kunnande. Glädjande vann Regeringskansliet dragkampen. Med en blick på både samtiden och framtiden påverkar Ihre sedan ett knappt halvår hållbarhetsarbetet i 60 statliga bolag med ett börsvärde på 600 miljarder kronor.
 • 16. Stefan Krook, grundare, GoodCause
  Multientreprenörens senaste satsning handlar om att lära Sveriges största donatorer och stiftelser att sluta skänka pengar. I höstas arrangerade Krook ett lika ambitiöst som exklusivt seminarie på temat impact investing för att introducera begreppet och för att fler att tänka som investerare som satsar på projekt som både kan ge avkastning och göra samhällsnytta. Deltagarlistan sa allt – när Krook har nya idéer är det många påverkare som vill lyssna.
 • 17. Parul Sharma, debattör och senior CSR-rådgivare, Sandvik
  Efter att ha reformerat Sandviks inställning till CSR-frågor har Sharma tagit sig an en ännu större utmaning; att reformera det svenska näringslivets inställning i frågan. Förutom att allt fler konferenser lyfter fram henne som huvudtalare har positionen som ny krönikör på CSR i Praktiken har hon fått en ny plattform för att göra upp med den svenska självgodheten på CSR-området och samtidigt visa på lösningar.
 • 18. Lina Thomsgård, grundare, RättviseförmedlingenNY!  @linat
  Efter Veckans Affärers utnämning av Lina till en av årets Supertalanger 2012 skämtade honom om att hon skulle bli supertalangfull för att fira. En underskattad del av Thomsgårds förmåga att påverka andra är just hennes humor och hennes förmåga att se saker ur ett annat perspektiv. När Rättviseförmedlingen i år firar två år framstår den som ett av de viktigaste initiativen i Sverige för att lyfta fram all den kompetens som förtjänar en rättvis plats i samhället.
 • 19. Patrik Eriksson, kampanjchef, Greenpeace @PatrikEriksson
  Som en av de främsta soldaterna i Sverige i en armé av aktivister som finns över hela jorden var Eriksson med och bidrog till att både H&M lovade sluta använda kemikalier i sina kläder och att Barbie slutade skövla regnskog. Och då ska man komma ihåg att han fortfarande var ganska ny på jobbet.
 • 20. Lena Ek, miljöminister och Annie Lööf, näringsminister – NY! @lenaek, @annieloof
  Regeringens Piff och Puff har på ett drygt halvår bidragit till att Centerpartiet uppfattas som ett part som både har koll på mammon och miljö, inte antingen eller. Och medan företagarna står i kö för att bli impade av Annie Lööf har Ek låtit sig blivit informerad av hur läget är i Miljösverige och visat sig beredd att ompröva många beslut som tidigare tagit. Tillsammans delar dessa två kloka kvinnor en syn på att politiker måste vara ledare först och lagstiftare sedan, och att man genom dialog kan påverka mer än policies. och det kommer vi märka mer av 2012.
 • 21. Niclas Ihrén, Senior Advisor, Respect @nicihr
  På bara några år har Ihrén seglat upp som en av de främsta rådgivarna inom hållbarhet. Med nyfikenheten som ledstjärna och scoutvärderingar som kompass lotsar Ihrén företag av olika storlekar över det stormande hav som är vår föränderliga samtid.
 • 22. Jens Assur, fotograf/regissör
  Alla som mött Assur brukar förvånas över att han inte tar mer plats med tanke på de visioner han har. Den Sundance-belönade fotografen/regissören arbetar 2012 bland annat med en fotobok på temat mångfald och fördomar som han gör tillsammans med TV4 och Röda Korset och som ska fyllas med åttondeklassares egna bilder. Vad Assur räknat ut är att han därigenom kan påverka både en hel årskurs ungar, men också deras föräldrar som jobbar i näringslivet och deras förhållande till frågan.
 • 23. Magdalena Hermelin, insamling företag, Cancerfonden NY!
  Som ansvarig för Rosa Bandet har Hermelin utvecklat en insamlingsmaskin så effektiv att den ibland annat den här tidningen beskyllts för att vara för bra för Cancerfondens långsiktiga bästa. Med nya uppdraget att samla in pengar från företag har Hermelin bjudit såväl kritiker som stora donatorer på lunch och bett dem om råd hur de kan göra arbetet ännu bättre. Med ett sådant öppet förhållningssätt kan det bara gå uppåt 2012.
 • 24. Niclas Kjellström-Matseke, VD, Postkodlotteriet
  När Kjellström-Matseke pratat på ett CSR-seminarium förra året fick han en talande present – en brevkniv formad som en krokodil. För även om många inte gillar krokodilen som glufsat i sig stora delar av lotterimarknaden i Sverige är det svår att ignorera Kjellström-Matseke i den ankdam som är Hållbarhetsverige. Med en miljard i donerade medel och ett kontaktnät som är svårt att överblicka visar han hur företag kan användas som ett verktyg för att åstadkomma förändring i samhället och påverkar många.
 • 25. Steve Howard, hållbarhetschef, Ikea
  Med Howard som ny hållbarhetschef har Ikea äntligen fått en produkt som går hem i hela världen. Eller som vi skrev förra året ”Bordet HOWARD passar utmärkt i en koncernledningsgrupp eller i ett styrelserum men bör placeras mitt i rummet, snarare än som sideboard. Bordet är tillverkat på klimatsmartast vis och är till skillnad från andra liknande bord är HOWARD inte fanér, men tillverkat av solitt FSC-märkt trä.”
 • 26. Alice Bah Kuhnke, Hållbarhetschef, ÅF
  Det är inte konstigt att alla älskar Alice. Påläst och påstridig har hon gjort att ett av Sveriges största konsultföretag också är ett av landets främsta på hållbarhet, vilket får effekter i hela samhället. Bah Kuhnke brukar inte stanna så länge på varje ställe, men vi tror att jobbet fortfarande är för kul för att sluta.
 • 27. Martin Åhdal, VD, tankesmedjan Fores
  Under det gångna året har Fores gång på gång visat att de är den enda tankesmedja som på allvar förstår och driver hållbarhetsaspekterna i samhället. Det spelar ingen roll om det handlar om höstbudgeten eller om vilka markoekonomiska effekter som ett avtal i Durban skulle kunna ge – de tankar som formats i smedjan under Åhdal är den bästa rustning man kan ha för att möta framtiden.
 • 28. Anna Carlstedt och Göran Pettersson, ordförande och generalsekreterare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete @AnnaCarlstedt 
  Att likna Forum vid den ideella sektorns motsvarighet till Svenskt Näringsliv fungerar allt sämre. För medan lobbyisterna i borgen på Storgatan defensivt försvarar näringslivet mot samhällets krav bygger Carlstedt och Pettersson broar till andra delar av samhället och lägger grunden för infrastruktur som ska hjälpa ideell sektor hjälpa samhället ännu mer. Först volontärer (Volontärbyrån), sen programvara (TechSoup) och nu senast talangförsörjning (Ideellajobb.se).
 • 29. Lisa Emelia Svensson, ambassadör med ansvar för CSR-frågor, Utrikesdepartementet – NY! @emelialisa
  Sveriges tidigare rätt självgoda inställning av att lära världen MR-frågor är som bortblåst sedan Svensson tillträdde. Istället för att peta på andras länders ömma punkter påverkar Svensson med sin internationella erfarenhet, sin globala horisont och sin stora förståelse för hur företag kan bidra till att förändra världen.
 • 30. Christian Åberg, rådgivare turistnäringen @zurf
  En av Sveriges snabbast växande branscher är turismnäringen som dessutom insett att hållbarhetssatsningar både är genvägen till högre marginaler och längre uthållighet. Med uppdrag från både företag, regioner och departement har Åberg på bara några år blivit en av de tyngsta experterna på området och som med sina kontakter på högsta politiska nivå i såväl Skottland som Nya Zeeland ser till att svenska företag inspireras av de allra bästa.

Klicka här för att fortsätta till plats 31-60 på listan.

För att gå till huvudsidan för 100 påverkarna 2012, klicka här. Om du vill diskutera listan, kommentera nedan, i vår grupp på LinkedIn eller tagga ditt tweet med #100paverkare

Continue Reading

Företagsledarna som påverkar företagen 2012

Under de månader vi spenderat med att göra research inför listan över de 100 personer som påverkar företagen mest 2012 har det blivit uppenbart att det inte räcker med att titta på den formella hierarkin i ett företag för att bilda sig en uppfattning om vem som styr. De som som påverkar företagen mest är de som både jobbar aktivt med hållbarhet i det egna företaget men som också har stora kontaktnät i samhällets alla sektorer. Om du vill låta dem påverka dig, finner du flera av dem på twitter.

 • Monica Lingegård, VD, Samhall – NY!
  När säkerhetsföretagets G4S förra VD tillträdde som chef för Samhall 2011 restes det frågor om vilka kvalifikationer som gett henne jobbet. Idag är det tydligt att hennes förmåga att först lyssna och sedan peka var precis det bolaget behövde. Lingegårds förmåga att fokusera på vad folk kan, snarare än de inte kan, har givit Samhall både ökat självförtroende och en tydligare position på marknaden som företrädare för en hållbar syn på anställda. Som medlem i styrelsen av Svenskt Näringsliv och ny favoritlekkamrat till såväl arbetsmarknadsministern som arbetsförmedlingens VD har Lingegård förmåga att påverka ökat ännu mer.
 • Michael Wolf, VD, Swedbank – NY!
  I många fall är den med makt någon annan än den som påverkar, men på Swedbank är det en och samma person. För Wolf är hållbarhet inget annat än sunt förnuft och han är en av få företagsledare som otvunget kan tala om kopplingen till lönsamhet. Genom att ständigt tala om arbetet med att ge unga arbetslösa praktikplatser i banken och hos bankens kunder är han en av dem som påverkar andra företag mest under 2012. Wolf visar det inte bara är möjligt för företag att lösa samhällsproblem, men också lönsamt.
 • Sasja Beslik, VD, Nordea Fonder
  Ett tecken på att hållbarhet håller på att bli mainstream i finansvärlden är det faktum att Nordea lämnade över sitt fondbolag i händerna på Beslik. Därmed fick Beslik lika starka ekonomiska resurser att påverka som hans åsikter alltid varit. Efter bara månader på jobbet började effekterna redan märkas. Nordea uppdaterade strategin, dumpade innehav, renodlade portföljen och har en mycket tuffare attityd mot sina innehav. ”Vi skiter i era hållbarhetsstrategier, visa oss era strategier för tillväxt i en hållbar värld”. Beslik har aldrig påverkat så mycket som han kommer göra 2012.
 • Helena Helmersson, hållbarhetschef, H&M
  Med Helmersson vid rodret kommer den främsta kritiken mot H&M hållbarhetsarbete inifrån. och det är två saker som gör att hon får gehör; kritiken är konstruktiv och affärsmässig. Att H&M fortfarande får kritik utifrån har inte att göra med att man är dåliga, men att man är så långt före andra i modevärlden att man utgör ett populärt mål för pr-kåta aktivistgrupper. När hörde du senast talas om något med hållbarhetsförtecken från Zara, Gap, Lindex, Sisters eller Cubus? Nej, just det.
 • Stina Billinger, Hållbarhetsstrateg, SPP & Storebrand @stinabillinger
  Det finns få saker som andas så mycket makt som att jobba med strategier på ett stort norskt pensionsbolag, men trots det verkar Billinger helt oberörd av nya jobbet. Billinger talar om ansvar för andra och aktieägare i samma andetag samt att säkerställa att Storebrand (och dotterbolaget SPP) agerar offensivt snarare än defensivt. Grunden för hennes förmåga att påverka andra ligger dock inte i att hon är lika ointresserad som oimponerad av makt, men att hon väljer att säga det som borde sägas, istället för det som förväntas sägas. Och sedan agerar därefter.

För att gå till huvudsidan för 100 påverkarna 2012, klicka här. Om du vill diskutera listan, kommentera nedan, i vår grupp på LinkedIn eller tagga ditt tweet med #100paverkare

Continue Reading

Debatt: Konsten att vara god eller konsten att vara smart?

Det finns en vanligt förekommande uppfattning att konsumenten väljer miljömärkta och ansvarstagande produkter för att vara snälla, goda medborgare. För att de hjälper oss att sova gott om natten och ser bra ut i kundvagnen.

Samma tankesätt finns när det gäller ansvarsfulla investeringar och etiska fonder. Vi lägger en liten del av pensionen i en etisk fond och på så sätt stillar vi det dåliga samvetet.

Enligt uppslagsverket definieras etik som konsten att göra det goda och det rätta. I investeringsvärlden har dock etik blandats ihop med konsten att undvika det värsta. Den dominerande strategin är att välja bort bolag som producerar vapen, säljer spel eller kränker mänskliga rättigheter. Räcker det?

Världen förändras i snabb takt och vi måste förändras med den. Det gemensamma målet är en hållbar utveckling och långsiktigt god avkastning. Då räcker det inte att försöka vara god – man måste vara smart.

Näringslivet är idag exponerat för helt nya risker som många har sin grund i tillståndet för klimatet. Inom kort har vi sannolikt en global överenskommelse som sätter ett pris på utsläpp av koldioxid. Hur förändrar detta resultatet för ett energibolag? En av våra mest dyrbara naturtillgångar – vattnet – får också ett pris. Hur påverkar detta jordbruket och lönsamheten för livsmedelsproduktion?

I princip alla företag är på något sätt beroende av naturtillgångar och ekosystemets tjänster. Det faktum att två av tredjedelar av världens ekosystem är skadade innebär att näringslivet står inför stora risker. De ekonomiska konsekvenserna av ekosystemens kollaps undersöks i en studie från FN:s miljöprogram, den så kallade TEEB-studien (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) och det är allvarlig läsning. Exempelvis kan nämnas att kollapsen av bisamhällena kostade amerikanska producenter 15 miljarder dollar i utebliven pollinering bara år 2007. Samtidigt ser vi tecken på att näringslivet börjar vakna och inse riskerna. I en studie av PWC uppger 27 procent av världens företagsledare att förlusten av biologisk mångfald är en risk för deras företags framtida tillväxt.

Vi ser också exempel på lagförslag och restriktioner som snabbt kan dra undan mattan för idag lönsam verksamhet. Nyligen kom ett förslag i EU om att svartlista bensin som kommer från okonventionell oljeutvinning. Detta skulle självklart påverka den omfattande oljesandsutvinningen i Alberta i Kanada.

Utmaningarna är stora – men i varje risk finns en affärsmöjlighet. De företag som startar omställningen redan idag och tar ledningen kommer att bli framtidens vinnare. Vi investerare behöver redskapen för att identifiera dem.

Några som redan lärt sig att identifiera dem är de medvetna konsumenterna. Bland nittiotalisterna, som kallas Generation E (e som i engagemang), fattar en tredjedel konsumtionsbeslut baserat på miljömedvetenhet och rättviseaspekter. Ytterligare en tredjedel överväger att göra det. För dessa handlar det inte om att undvika bovarna. Generation E bojkottar inte. Generation E väljer de bolag som gör rätt. Det handlar inte om att vara god – det handlar om att vara smart.

För ett pensionsbolag som SPP, med långa kundrelationer och investeringshorisonter på 20, 30, ibland 40 år, är vi beroende av att kunna identifiera dessa näringslivets framtida vinnare. Inte bara för att möta kraven från nya medvetna konsumenter. Det handlar lika mycket om att ha kunskap, insikt och redskap att fatta rätt investeringsbeslut för att säkerställa långsiktig god avkastning. Det räcker inte med att hantera riskerna – vi måste se möjligheterna i de globala utmaningarna.

Det räcker inte med att utesluta några bolag som producerar vapen eller kränker arbetsrätten. Vi ska investera för att driva förändringen. Det handlar inte om konsten att vara god. Det handlar om konsten att vara smart.

/Stina Billinger, samhällsansvarsstrateg SPP

Continue Reading

De påverkar företagens hållbarhetsarbete mest under 2011: plats 1-30

1. Sofia Arkelsten, partisekreterare, Moderaterna (Ny)
Det var inte mycket i de Nya Moderaternas valplattform och laguppställning inför valet 2006 som signalerade att miljöfrågorna skulle stå i centrum. Med tidigare talespersonen i miljöfrågor som ny centralfigur räknar vi med att det kommer påverka svensk inrikespolitik 2011 på ett nytt sätt och därmed förutsättningarna för företagen. Arkelstens indirekta påverkan på hur kollegorna ska rösta, kulorna fördelas och klotet räddas är svår att överskatta. Twitter: @arkelsten

2. Parul Sharma, senior CSR-rådgivare, Sandvik
På några år har Sharma gått från att vara den tunga industrins största kritiker till att vara deras största hopp. Som ansvarig för frågorna på Sandvik driver hon fortsatta förbättringar under 2011, inspirerar därmed andra stora industriföretag i landet att följa efter och ger oss andra hopp om att den tunga industrin enklare kan påverka.

3. Katarina Pelin, Förvaltningsdirektör på Miljöförvaltningen, Malmö (Ny)
Med djup förståelse för hållbarhet, en ärlig önskan att forma morgondagens stadsbebyggelse och ett öppet sinne för att inspireras av de bästa lösningarna utomlands har Pelin bidragit till att Malmö är den intressantaste regionen inom hållbarhetsområdet just nu och det påverkar tusentals företag. Pelin är någon att hålla koll på även utanför riktnummerområde 040 för de som vill få en glimt av morgondagens städer redan nu. Hon håller på att bli ett namn i internationella miljösammanhang – 2011 är året hon slår igenom även i Sverige. Twitter: @katarinapelin

4. Kicki och Victor Theander, vd och styrelseordförande, Middagsfrid
En av Sveriges mest kopierade affärsidéer på senare år skissades fram i Kickis och Victors kök. Konkurrenterna erbjuder dock bara mat i kassar, Middagsfrid packar hålbara värderingar i råvaruform och vågar dra lans mot livsmedelsindustrin i flera länder – med gott resultat. Få andra påverkar det vi äter lika mycket som dem, direkt eller indirekt och vi räknar kallt med att Axfood köper in sig under 2011. Twitter: @middagsfrid & @victortheander

5. Helena Helmersson, CSR-chef, H&M (Ny)
Istället för att försöka få företrädarens skor att passa går nytillträdda och orädda Helmersson sin egen väg. Med bakgrund på fältet har H&M äntligen någon som gör hållbarhet till en del av affären och inte bara innan plaggen når butiken utan även i butikerna. Hon vågar dessutom låta oss glätta på gardinerna som tidigare omgivit klädjättens arbete. H&M har alltid haft näsa för mode, men inom hållbarhetsområdet är det Helmersson och hennes team som sätter agendan.

6. Anna Linusson, miljöchef, Stockholms läns landsting
Även om hennes okritiska omfamning av ISO 26000 väckt en del frågetecken råder inga oklarheter när det gäller hennes avsikter att förbättra världen genom att använda den gemensamma köpkraften hos Stockholms, Västra Götalands och Skånes landsting. Det finns mer än 33 miljarder skäl för leverantörerna att lyssna när Linusson bestämt sig för att göra landstinget ansvarsfullare.

7. Patrik Eriksson, kampanjchef Greenpeace (Ny)
När Eriksson dirigerar sin armé av aktivister har företagen all anledning att vara uppmärksamma, om inte annat för att undvika att de annars snart hänger på fasaden på huvudkontoret på ett sätt alla andra uppmärksammar. Den som avfärdar handlingarna som effektsökeri glömmer att de oftast har mycket goda skäl och att de mycket ofta lyckas skapa effekten de önskar. 2011 års måltavlor; SSAB och Preem. Twitter: @greenpeaceSE

8. Helena Olander, ordförande Swesif (Ny)
Som ny ordförande för intresseföreningen för Swesif, föreningen för etiska investeringar, har Olander skapat en ny plattform för påverkan. Med tydlig verklighetsförankring i Nordea, visioner för hur företag borde värderas och analyseras är det högst sannolikt att Olander bidrar till att det kommer höras betydligt mer om den tidigare rätt så sömniga organisationen under 2011.

9. Renée Andersson, Etik- och miljöansvarig, Indiska (Ny)
En av Sveriges Grand Old Ladys inom hållbarhet fortsätter inspirera med sitt aktiva engagemang i leverantörskedjan. Och även om Indiska är en förebild är det inte därför hon påverkar andra. Nej, det är för att hon ser till att Indiskas butikspersonal vet mer än andra kedjors anställda om var deras produkter kommer ifrån, som konkurrenterna under 2011 kommer försöka kopiera Anderssons arbete.

10. Stina Billinger, Hållbarhetsstrateg, SPP
Trots att hennes titel andas abstraktion lyckas Billinger blanda den med lika delar konkretism och strategi och hon skyr riskhantering till förmån för möjlighetsidentifiering. Med mandat fån vd Sarah McPhee stakar Billinger ut kursen för hur SPP och pensionsbranschen ska gå från att förvalta snällt till att förvalta smart och konkurrenterna kan inget annat än att följa efter. Om inte annat så för att se vad Billinger redan sett. Twitter: @stinabillinger

11. Lars Wennerstål, stadsbyggnadschef, Växjö (Ny)
När Växjös tidigare så hyllade miljöchef tog steget upp och blev stadsbyggnadschef häromåret blev specialintresset ett huvudspår för staden. Wennerstål påverkar genom att visa på att det goda exemplet är möjligt, mänskligt och miljövänligt.

12. Åsa Pettersson, ansvarig för CSR-frågor, Vattenfall
För att så ofta befinna sig i hetluften, som det innebär att vara ansvarig för CSR-frågor på Vattenfall, lyckas Pettersson hålla huvudet kallt. Men så är det hennes förmåga att sätta saker i perspektiv, förklara dem så man förstår och påverka det som behövs som göras att såväl vd Øystein Løseth som vice vd Elisabeth Ström väger hennes råd tyngre än andra. Och när Vattenfall ändras, ändras också branschen.

13. Anders Borg, Finansminister, Finansdepartementet
Tillsammans med Albanien är Sverige det land i Europa som inte infört avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn på allvar. Det förslag som finns är så urvattnat och mesigt att det inte kommer få någon effekt och vi har än en gång missat chansen att göra donationer till ett engagerande ämne runt middagsborden. Genom sitt motstånd påverkar finansministern en hel bransch.

14. Anna Ryott, Generalsekreterare, SOS Barnbyar
Med sin nya generalsekreterare har SOS Barnbyar äntligen fått den helrenovering man så länge behövt. Ryott gjort den internationella strukturen mer synlig, dammat av den inredning som är intressant, tvättat fönstren så omvärlden kan se in, installerat sociala medier och moderniserat både planlösning och färgskala. Det är inte konstigt att allt fler företag vill hänga hemma hos SOS Barnbyar.

15 . Emma Rung, tf Generalsekreterare, Fairtrade (Ny)
Som ansvarig för att få fler kommuner att handla Fairtrade har Rung snart sett mer av Sverige än de flesta och med det kontaktnät hon byggt upp är det få som kan påverka kommunerna mer än hon. Under 2011 kommer hon dock få se mer av huvudstaden, i sin nya roll som tillförordnad generalsekreterare för organisationen som vi spår kommer få ännu mer fokus på att få folk att handla Fairtrade, inte bara sympatisera med det, under hennes ledning. Twitter: @emmarung

16. Klas Eklund, Senior Economist, SEB
Sveriges gröna eminens har kontakter överallt som han använder för att sätta fokus på hur det atmosfäriska klimatet påverkar det finansiella klimatet. Hans bok ”Vårt klimat” är redan oumbärlig för att förstå klimatfrågan.

17. Peter Norman, Finansmarknadsminister, Finansdepartementet (Ny)
Under 2010 fick vi inte bara en minister som kan frågan om hållbarhet utan som också har mandat att lyfta in den i politiken i år. Med de stora statliga bolagen under sina vingar kommer Norman att se till att frågan om kortsiktighet och långsiktighet åter hamnar på agendan.

18. Belgin Fortaci, Försäljningsansvarig mångfald & entreprenör, SEB
Att Fortaci är så kompakt ointresserad av mångfald per se är hennes största tillgång. Som ansvarig för att identifiera nya affärsmöjligheter hos olika kundgrupper är hon en av SEB:s största tillgångar. För nog vill vi alla kunder blir behandlade som individer med behov, snarare än en grupp?

19. Emma Enebog, Hållbarhetsstrateg, Myrorna (Ny)
Att Myrorna gått från att vara loppigt till poppigt är delvis Enebogs förtjänst. Som organisationens strateg är det hon som skapat flera av de spännande samarbeten med företag vi sett det senaste året och 2011 kommer Enebog se till att innovationstakten ökar än mer.

20. Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood
Hos Axfood har Domeij gått från att vara färgstarkt språkrör till att bli en osynlig figur. Den forna aktivisten verkar förvandlats till någon som lever efter Wallenberg-mantrat att verka men inte synas. Men allt mer sipprar ut och 2011 spår vi blir året när resultatet av Domeijs djupgående arbete äntligen börjar synas på ytan.

21. Lars Lööv, Kommunikationschef, Samhall (Ny)
När Lööv nyligen meddelade att han hade 13 procent funktionsnedsättning på sin Facebooksida efter att ha gjort Samhalls test var det också ett exempel på Löövs strategi att få oss alla att inse att ingen av oss är perfekt. Och om alla anställda har någon form av funktionsnedsättning är knepet för att företaget ska bli framgångsrikt att fokusera på individens möjligheter, inte problem, om inte annat för att det är så knepigt att diskriminera sig själv.

22. Karl-Henrik Robert, grundare, Det Naturliga Steget
Hållbarhetshistoriens viktigaste svensk förblir märkligt osynlig här hemma, men fortsätter göra oss stolta på den internationella arenan. Som nybliven Ashoka Fellow kan han bidra till ökad synlighet för samhällsentreprenörer, inte minst tack vare att Ashokas årliga toppmöte är förlagt till Stockholm i år.

23. Anna Carlstedt och Göran Pettersson, ordförande respektive generalsekreterare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Att Forum för Frivilligt Socialt Arbete är den lobbyorganisation för den ideella sektorn som deras motsvarighet Svenskt Näringsliv är för den privata sektorn beror till stor del på Carlstedt & Pettersson. Med fokus på samverkan istället för motverkan ordnade de en överenskommelse kring hur olika sektorer ska samverka och istället för att bara begära mer pengar arbetar man aktivt för att skapa infrastruktur för att underlätta för sektorn att nå sina mål genom Volontärbyrån och nu senast TechSoup. Twitter: @AnnaCarlstedt & Socialforum

24. Lina Thomsgård, grundare, Rättviseförmedlingen (Ny)
Med en tydlig vision, ett klart budskap och ett brett kontaktnät kommer man långt. Det viktigaste inslaget i jämställdhetsdebatten 2010 var inget inlägg, men ett verktyg, och med Rättviseförmedlingen kommer Thomsgård fortsätta påverka vem som för debatten på möten, mässor och miniseminarier 2011. Twitter: @linat

25. Sasja Beslik, ansvarig för ansvarsfulla investeringar, Nordea
Med så mycket pengar i ryggen som Beslik har nuförtiden kommer han fortsätta göra avtryck i hållbarhetsvärlden. Samtidigt som stilen blivit mjukare med åren är analyserna lika vassa och vi blir inte bli förvånade om Frankfurt, London eller Shanghai är nästa anhalt när hållbarhetssveriges poppigaste stjärna satsar på internationell karriär. Frågan är bara om han gör som Robyn och dumpar efternamnet i samma veva?

26. Göran Persson, rådgivare, JKL (Ny)
Fri som fåglarna på någon av Sveaskogs domäner (där han är styrelseordförande), höjd över de politiska smådjurens tjattrande på marknivå, är Persson äntligen i sitt rätta element. Hållbarhetsfrågornas långsiktiga natur passar Persson som gärna diskuterar dem med de som vill lyssna.

27. Alice Bah Kuhnke, Hållbarhetschef, ÅF
Nyfikenheten och kunskapstörsten gjorde att Bah Kuhnke sågs som lite nördig i skolan så det är inte konstigt att hon känner att hon hittat hem hos ingenjörstunga ÅF där hon får tillfälle att omsätta sina visioner i nördigt konkreta åtgärdsplaner. Efter två år börjar det märkas på riktigt och ÅF plockar hem allt fler gröna affärer på att hjälpa allt fler företag att ställa om till ett hållbart samhälle.

28. Johan Ununger, vd, Saltå Kvarn (Ny)
Från vetemjöl till vin ­– produkterna hos Saltå Kvarn har alltid handlat om både yta och innehåll­– medan företagets filosofi varit svårare att få kläm på. Unungers twitterflöde har ändrat det och som en av de intressantaste twittrarna påverkar han fler att se det han ser och läsa det han läser. Twitter: @saltakvarn

29. Amelie Silfverstolpe, grundare och verksamhetsutvecklare, Volontärbyrån (Ny)
Efter ett år, då hon först blev utvald som en kommande ledare av Obama-administrationen och sedan tillbringade hösten hos innovativa organisationer i San Francisco, är Silfverstolpe tillbaka i Sverige med nya utvecklingsidéer för hur den ideella sektorn och den privata sektorn kan samverka för att nå sina mål. Räkna med att fler företag än någonsin inser värdet av företagsvolontärprogram under 2011. Twitter: @ameliesilfver

30. Carolina Sachs, Generalsekreterare, Antonia Ax:son Johnssons stiftelse för miljö och utveckling
Likt en fjäril har Antonia Ax:son Johnsons gråa stiftelse med larvigt pretentiösa mål förvandlats till en fjäril under Sachs ledning. Med överblick och känsligt öga pollinerar stiftelsen idag sfärens många bolag med kunskap om allt från modern transportlogistik till biomimik. Resultatet? Tusen hållbarhetsblommor slår snart ut i blom.

Continue Reading