lolololol

Tag Archives | Mattel

Förenklade förpackningar ger Amazon fördelar

Det första som skiljer paketet UPS levererar från andra paket är storleken. Vi har beställt en Kindle från Amazon och förvånas för hur litet paketet är, knappt större än själva e-bokläsaren. Det andra som förvånar är att paketet inte verkar hermetiskt förseglat som många andra paket från andra sidan Atlanten där barn- och vuxensäker tejp täcker alla skarvar. Allt som krävs för att öppna är att riva längs ena kortsidan och så öppnar sig paketet, helt utan krångel.

För några år sedan fick Amazons VD Jeff Bezos ta emot klagomål från kunder som dels retade sig på att nätbutiken dels skickade produkterna i onödigt mycket emballage och dels att många av de produkter man sålde var packade i förpackningar som var så omsorgsfullt inslagna att de orsakade mycket frustration innan man forcerat dem.

Efter att ha funderat på vad man kunde göra för att komma till rätta med problemet lanserade Amazon Frustration Free Packaging 2008. Tillsammans med Fisher-Price och Mattel utvecklade man enklare förpackningar som inte inkluderade de tvistade säkerhetsband, tejpbitar och plastförpackningar som ofta används för att göra leksakerna attraktiva i fysiska leksaksbutiker.

Reaktionerna har varit överväldigande positiva. Från början ingick 18 produkter i sorimentet, idag är det närmare 1000 produkter från bolag som Philips, Logitech, Garmin, Gilette och Duracell.

Även om det i början var trögt att få tillverkarna att skapa förenklade versioner av förpackningarna inser allt fler företag att de frustrationsfria förpackningarna också medför andra vinster – det går åt mindre material och man sparar därmed pengar. Och om det inte skulle räcka som argument har Amazon statistik som visar att de produkter som är packade på det nya sättet i genomsnitt mottar 73 procent mindre negativa kommentarer på sajten.

Continue Reading

Temanummer: Förpackningar

Nyheten på mångas läppar och i mångas Facebook och Twitterflöden förra veckan, var den om att Ken dumpat Barbie. Uppbrottet blev ett faktum efter att det framkommit att Barbie medverkar till skövling av regnskog, något Ken naturligtvis inte kunde förlika sig med. Mattel, som tillverkar Barbie, köper nämligen papper från Asia Pulp and Paper (APP), av Greenpeace ansedda som en av Indonesiens värsta regnskogsskövlare.

Vilka värderingar ett företag står för är på sätt och vis lika viktigt som de värderingar människor har. I båda fallen bedömer vi värderingarna utifrån agerande, inte utifrån vad man påstår sig representera. Vad som syns på ytan är faktiskt ofta en signal om vilka värderingar som finns i djupet. Det är svårt att ta män i skrynkliga kostymer som säger sig vara ordningsmänniskor på orden.

Att inte kontrollera ursprunget av den pappersmassa som används för att tillverka förpackningarna signalerar att man i bästa fall är obetänksam, i värsta fall att man prioriterat kortsiktiga kostnadsbesparingar för företaget framför långsiktiga miljökonsekvenser för samhället.

Det finns få områden inom hållbarhet där det händer lika mycket just nu som på förpackningssidan. Dels driver ökade oljepriser driver upp tillverkningskostnaderna för plast och får företag att tänka om när det gäller deras förpackningshysteri. Ny teknik, nya förpackningslösningar och nya material – allt samverkar och allt verkar hända på en enda gång.

Dels drivs förändringarna på av konsumenternas medvetenhet om att förpackningarna trots allt säger en hel del om de värderingar företagen står för. Vi uppskattar när företag gör det enkelt för oss att återvinna förpackningarna, eftersom det visar att de ta ansvar. Onödigt mycket förpackningsmaterial av råvaror som inte är förnyelsebara signalerar däremod att företaget varken är varsamma om de de resurser de använder eller om omvärlden. Det är värderingar som kan få oss konsumenter att avsluta relationen, precis som Ken gjorde, om inte bolaget ändrar sig.

Efter den uppmärksamhet som uppbrottet fått i internationella media har Barbie visat ånger, erkänt att hennes agerande varit fel och lovat sluta köpa pappersmassa från APP om de bara blir ihop igen. Ken har dock visat sig ha oväntat mycket stake och nöjer sig inte förrän Mattel beslutar om en ny policy som förbjuder användande av regnskogsmaterial i alla deras produkter.

Artiklar i vårt temanummer:

Continue Reading